I mitten av oktober lanserade WWF sin nya Living Planet rapport. Där kunde man läsa att Sverige numera tillhör värstingligan i vårt ekologiska fotavtryck och att vi globalt har ohållbara mat och energi-system. Skrämmande nog så ökar det ekologiska fotavtrycket i rika länder, och populationer av arter – särskilt i de tropiska länderna – minskar. 

Medveten Konsumtion håller med WWF om att;

  1. Vi måste skydda våra begränsade naturresurser
  2. Ha en mer jämlik resursfördelning
  3. Styra om de finansiella flödena 
  4. Producera och konsumera inom planetens gränser

WWF föreslår vidare att Sverige lokalt kan införa ett konsumtionsbaserat utsläppsmål – något som föreningen Medveten Konsumtion arbetat för länge, ta fram en strategi för att halvera Sveriges köttproduktion samt stopp för nyförsäljning av fossilfria bilar snarast – inte 2025. Globalt kan vi ta en ledande roll i Agenda 2030, (vilket Sverige också börjat göra enligt de presentationer som hållits angående budgetproposition av konsumentminister Per Bolund), driva på för en totalreform av EUs jordbrukspolitik och sätta ett mål för export av innovativa varor och tjänster för minskade globala utsläpp.

Tags: