Medveten Konsumtion är en politiskt och religiöst oberoende förening och syftar till att sprida kunskap om medvetna miljöval. Förening har ett gott renommé och stor genomslagskraft i sociala medier och blir ofta tillfrågad av press och media inom hållbara konsumtionsfrågor. Vill du vara med och sprida ordet för en grönare och mer medveten värld och även vara med och utveckla föreningen?

Medveten Konsumtion söker nu engagerade styrelsemedlemmar och suppleanter, samt en ny ordförande. Som styrelsemedlem/suppleant får du vara med i en relativt ung förening med högt i tak och korta kommunikationsvägar. Du kommer att vara delaktig i en gedigen styrelse med bra kontaktnät och med bakgrund inom WWF, Greenpeace och Svanen. I föreningens nätverk ingår förutom styrelsen även ett kansli och volontärer från hela Sverige.

Medveten Konsumtion erbjuder föreläsningar och workshops för konsumenter, skolor, företag och andra föreningar. I föreningens regi hittar du det webbaserade verktyget Ekoguiden.nu som tipsar om gröna smultronställen. Medveten Konsumtion driver även Återvinningsfesten i Hornstull, Sveriges största i sitt slag, samt Stora Bokbytardagen. Föreningen befinner sig i en stark utvecklings- och expansionsfas och du får vara med och påverka och forma framtidens medvetna konsumenter.

Du som engagerar dig i vår styrelse får vara delaktig i spännande projekt, en förening som ständigt växer och får ett givande ideellt uppdrag där du får utrymme för att engagera dig för konsumtions-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Du blir del i en förening med stort genomslag och stort engagemang där det finns alla möjligheter att påverka och utveckla.

När och var ska uppdraget genomföras: 

Styrelsens möten sker i huvudsak i Stockholm men du kan vara boende i andra delar av landet. Möten sker främst på kvällar och helger.

Åtagande: 

Delta i styrelsens möten ca 5 ggr per år (4 styrelsemöten + 1 årsmöte) samt föreningens andra aktiviteter så som träffar med volontärer och kansli.

Att vara styrelseledamot innebär ett ansvar gentemot medlemmarna att tillsammans med resten av styrelsen styra föreningen strategiskt mot uppsatta mål och framtida utveckling. Du är delaktig i beslut om framtida projekt och samarbeten, utveckling och genomförande av stadgar, samt agerar rådgivande mot kansliet i deras arbete. Om du som ledamot sitter på en kompetens som kan hjälpa kansliet i dess arbete och i förlängningen föreningen att utvecklas så är det uppskattat att bistå med den kompetensen genom att ta del av ansökningar, bolla idéer inför nya och befintliga projekt.

Specifika önskemål eller information:  
Styrelseordförande

Du som söker till vår ordförande bör ha erfarenhet av ordförandepost från annan förening, gärna en förening som genomgått förändringsarbete eller med tidigare erfarenhet av organisationsförändringar då du kommer att vara arbetsgivare åt vår generalsekreterare, skriva under avtal, ansvara för rekryteringsprocesser etc. Ordföranden har ett nära samarbete med generalsekreterare och kansliet och är till viss del operativ och ger stöd i arbete med att söka bidrag och medel.

Då Medveten Konsumtion ofta tillfrågas av media om diverse miljöfrågor bör du vara bekväm med att besvara sådana frågor, självklart får du introduktion till föreningens arbete.

Du bör även vara/ha
– Engagerad i konsumtions- miljö- och hållbarhetsfrågor.
– Erfarenhet/intresse för stadgar och att skapa tydliga rutiner.
– Erfarenhet av att jobba med/ha kunskap om digitalt arbete och digitalt styrelseverktyg eller annan IT-kompetens.

Styrelseledamöter

Du som söker får gärna ha en till vår styrelse kompletterande bakgrund, t.ex. från företagsvärlden, biolog, kemist, etc. då vi idag får många frågor om “plastbantning”.

 

Ansökan

För frågor, ansökan och intresseanmälan kontaktar du

Christina Margaritoglou

Valberedningen 2017

christina.margaritoglou@medvetenkonsumtion.org

I din ansökan behöver vi några rader om dig:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Boendeort
  • Varför du är intresserad av uppdraget? Tidigare erfarenhet?
  • Vad vill du mer berätta om dig själv?
  • Max ½ A4 sida

 

Föreningen Medveten Konsumtion är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som vill verka för en ökad kunskap om konsumtionens villkor och effekter på miljö och hälsa. Samt för att konsumtionen i mycket större utsträckning ska bli ett medvetet val och inte ske av bara farten. Vi tror på konsumentkraft: att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre och något mer genomtänkt, och att var och en faktiskt kan bidra till en mer hållbar framtid.

Tags: