Vilka är vi

Vår Vision

line

EN VÄRLD AV CIRKULENTER

Vi strävar mot en cirkulär planet. Det vill säga en värld som bygger på cirkulär ekonomi och där konsumenter är cirkulenter*. Där cirkulenters efterfrågan styr utbudet. Där det är ett självklart val och en självklar livsstil att vara cirkulent.Som cirkulent tar du ansvar för en hållbar utveckling genom en medveten livsstil.

Du ser dig som en användare istället för en ägare. På så sätt kan fler leva bättre på planetens resurser. Att vara cirkulent är både enkelt och attraktivt. Vi vill se Sverige som ett föregångsland inom medveten konsumtion. I ett längre perspektiv önskar vi en värld där alla människor har kunskap om vad som krävs för en hållbar tillväxt. Vår kompass är en frisk planet.

Vi vill, med vårt cirkulentperspektiv, vara medskapare till en cirkulär värld.

Vår historia

Föreningen Medveten Konsumtion startades 2008
Föreläsning på skolor runt om i landet om hållbar konsumtion.
Skänkes.se skapas.
Ekoguiden tas in i föreningen.
Sveriges största klädbytardag.
Science Café startas.
Utbildningsprojekt för gymnasieskolor i Stockholm.
Medveten Konsumtion tar över Återvinningsfesten.
En köpfri dag introduceras.
Stora bokbytardagen. Inget NYP i jul i media.
Initiativen Prylsvinn och Circular Monday startas.
Årets Medvetna Julklapp tillsammans med Klimatklubben.
Ordet Cirkulent lanseras av Medveten Konsumtion.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Håll dig uppdaterad

REGISTRERA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV