I början på året blev vi Miljönär-märkta. Märkningen har vi fått för att vi aktivt inspirerar till att laga, låna och återanvända. En hållbar medveten konsumtion är viktig, men än viktigare är det att ta tillvara och vårda det vi en gång införskaffat oss. Därför är vi glada att få vara en del av Miljönär-familjen. Märkningen ges ut av Avfall Sverige. Läs mer här.

I julas skapade vår Ekoguiden redaktör Ulrika Neldorin i Karlstad ett konsumtionsträd som visar hur vi bäst går tillväga för att ta hand om våra prylar. En tidlös, inspirerande och lättförståelig konsumtionshierarki som med fördel kan tas fram när du är på väg att köpa eller slänga något.

 

 

Tags: