Våra projekt

Vi skapar medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Förutom att erbjuda föreläsningar och utbildningar har vi som komplement till informationen på vår hemsida ägnat oss åt tidsbegränsade projekt, evenemang och kampanjer. Det är viktigt för att skapa opinion, engagemang och att sprida kunskap. Vi vill inspirera till alternativa sätt att förhålla sig till nykonsumtion.

Nyligen har vi utbildat ett trettiotal ungdomar från hela Europa i ett ledarskapsprogram i cirkulär ekonomi med stöd från Nordiska Ministerrådet. Vi har hjälpt till att driva och bygga upp den globala rörelsen CIRCULAR MONDAY (fd White Monday), vars kampanjhashtag exponerades över 74 miljoner gånger. Sedan 2015 har vi arrangerat Nordens största utomhusloppis, ÅTERVINNINGSFESTEN i Hornstull. Under pandemin blev Återvinningsfesten den digitala kampanjen vi kallar HELA SVERIGE CIRKULERAR.

Vi har en ambition att driva på omställningen till en cirkulär värld i allt vi gör. Genom att vara medlem eller månadsgivare bidrar du till alla våra projekt. Sedan 2019 har vi tillsammans med Klimatklubben utsett ÅRETS MEDVETNA JULKLAPP som ett miljömedvetet alternativ till HUI:s Årets Julklapp. Tidigare har vi varit talesperson för EN KÖPFRI DAG, lanserat ett klädbibliotek och arrangerat Sveriges största klädbyte. I början av föreningen ordnade vi med julklappsguidning på stan och hållit utställningarna Uppvunnet och Re:create.