Alla Hjärtans Dag måste vara blomsterhögtiden nummer ett. Sällan ges väl så många fång med rosor, så många tulpanbuketter och kärleksförklaringar under en och samma dag. Givetvis bör gåvorna denna kärlekens dag även väljas med omtanke, för tyvärr finns ofta en mindre hjärtlig historia bakom blomstren.

Blomsterodling sker vanligtvis på stora plantager där majoriteten av arbetarna är kvinnor. Många gånger är villkoren för arbetarna undermåliga. För låga löner för att kunna leva på, obligatorisk övertid och otrygga anställningsformer är vanligt förekommande. Eftersom blommorna måste se perfekta ut för att kunna säljas används många olika kemikalier på plantagerna. Felaktig hantering och bristande skyddsutrustning ger konsekvenser för såväl arbetare som miljö. Hälsoproblem bland arbetarna är vanligt, bland annat i form av astma, hudskador, missfall eller missbildningar hos de barn som föds.

Som tur är finns det sätt att göra medvetnare val vid blomsterinköpen, ett par märkningar är bra att hålla utkik efter. Tidigare har blombranschen främst arbetat med certifieringar som riktat sig mot producenter snarare än konsumenter. I Sverige finns dock numer två märkningar som omfattar miljö och socialt ansvar och riktar sig mot konsumenten i butik, nämligen Fair Flowers Fair Plants (FFP) och Fairtrade. Utöver dessa två finns även andra initiativ inom området, bland annat olika varianter av klimatkompensering och -certifiering samt exempelvis Interfloras miljöcertifiering av sina blomsteraffärer.

Fair Flowers Fair Plants (FFP)

Fair Flowers Fair Plants (FFP) är en paraplymärkning för sociala och miljömässiga certifieringar inom blomsterindustrin. Representanter från odlare, grossister, fackföreningar och miljö- och rättviseorganisationer är alla involverade i arbetet med att ta fram och utveckla märkningen. FFP har ingen egen certifiering, utan odlare ansluter sig till blomsterindustrins miljömärkning MPS (Milieu Programme Sertieelt) och ICCs (International Code of Conduct) sociala riktlinjer, eller andra likvärdiga certifieringar. MPS ställer upp riktlinjer för bland annat vattenanvändning, sophantering och hur växtgifter ska användas. Det är inte en ekologisk märkning. ICC är rotat i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner och innehåller riktlinjer vad gäller bland annat arbetsmiljö, minimilön, arbetstid, förbud mot barnarbete och vissa grundläggande miljökrav. Varje odlare har ett eget nummer, vilket gör att växterna blir spårbara hela vägen från fält till konsument. Märkningen gäller både snittblommor och krukväxter från hela världen, även inom EU. Alla produktionsled måste vara FFP-anslutna och godkända för att märkningen ska få användas. Varje år utförs annonserade och oannonserade inspektioner av fristående, ackrediterade kontrollanter, i samarbete med lokala frivilligorganisationer och fackföreningar.

Fairtrade


Fairtrade är en oberoende produktmärkning som sätter upp kriterier för social, ekonomisk, och miljömässig hållbar utveckling. Märkningen tar sikte på att bekämpa världens fattigdom genom att förbättra villkoren för odlare och anställda i länder där fattigdomen är som mest utbredd. På den svenska marknaden finns idag över 2000 olika Fairtrade-märkta produkter. Kriterierna anpassas efter om produkten tillverkas på odlingar som ägs av småbönder eller om arbetet sker genom anställda.

När det kommer till rosor, och snittblommor överlag, sker världens produktion på stora plantager med anställda som arbetskraft. För dessa plantager sätter Fairtrade upp kriterier om bland annat minimilön, organisationsrätt, förbud mot barnarbete, långsiktiga handelsrelationer, hälsofrämjande åtgärder samt regler om kemikaliehantering. Vidare är de anställda garanterade en premie på 10 procent som används till social och ekonomisk utveckling i lokalsamhället utanför arbetsplatsen. Vad detta ska gå till avgörs genom demokratiska beslut. Exempel på vad premien har gått till är byggnation av lokaler för vuxenutbildning, borrning av brunnshål för vattenförsörjning, inköp av utrustning till blomsterplantagens daghem för de anställdas barn, inköp av böcker, bänkar och stolar till lokala skolor. Fairtrade är inte en miljömärkning utan en social märkning som främst tar sikte på människan i produktionen. Samtidigt ställs även strikta miljökrav som en del i processen.

Kontrollen sker av det oberoende certifieringsorganet FLOCERT. Det är det enda certifieringsorgan som uppfyller den internationella standarden ISO 65. Krav ställs på fysisk spårbarhet. Fairtrade är som oberoende organisation och kriterieupprättare inte med i handelsrelationen, utan stöttar producenterna i deras villkor genom vidare utbildning, rådgivning och finansiering. Allt med fokus på människan bakom råvaran.

Klimatkompenserade tulpaner


Många blomsterhandlare saluför klimatkompenserade tulpaner. Klimatkompensering är inte samma sak som en miljömärkning. Det finns inga krav på hur produktionen ska gå till. Klimatkompensering innebär att ett företag räknar ut hur mycket koldioxidutsläpp deras produktion orsakar per år. När det gäller tulpaner inkluderar detta bland annat utsläpp i samband med transporter av tulpanlökar från Holland och uppvärmning av växthus. Företaget skänker årligen en summa pengar som motsvarar deras utsläpp till den svenska biståndsorganisationen Vi-Skogen. Pengarna används till att genomföra trädplanteringsprojekt i Tanzania.

Svenskt Sigill Klimatcertifiering


Svenskt Sigill Klimatcertifiering är en tilläggsmärkning till Svenskt Sigill. Märkningen syftar till att lyfta klimatmässigt bättre alternativ jämfört med andra produkter av samma slag. Producenter ska därigenom få möjlighet att konkurrera med hjälp av klimatfördelar. Företag som deltar går igenom hela sin produktion och gör upp planer för hur de kan minska sin klimatpåverkan, det kan inkludera sådant som förändrade transportsätt, inköp av el från förnyelsebara källor och val av hållbara alternativ för uppvärmning av växthus. Producenterna granskas av oberoende inspektörer. Klimatcertifieringen finns bland annat på tulpaner.

Interfloras miljöcertifiering


Floristkedjan Interflora säger sig jobba aktivt för att stötta sina butiker i deras miljöarbete och de har en egen miljöcertifiering som vissa av butikerna diplomerats med. Miljöcertifieringen håller just nu på att revideras, men innebär i dagsläget exempelvis att butiken ska ha minst två dokumenterade miljömål, en miljöansvarig person, källsortera i minst tre fraktioner och finns möjlighet till kompostering ska även sådan ske. Butikerna städar även med miljömärkta produkter.

Vi önskar er en trevlig Alla Hjärtans Dag och hoppas att ni väljer med hjärtat i butiken!

Linda Strandenhed
Per Danielsson
Emma Paulsson
Anna Stenberg Sandström

För dig som befinner dig i Uppsalaområdet så har vi i Ekoguiden Uppsala inför Alla Hjärtans Dag sammanställt ett urval av butiker som saluför schysst producerade blommor, märkta med Fairtrade eller FFP. Den listan kan du ta del av här.

Tags: