Vad gör vi

Vår Mission

line

VI SKAPAR MEDVETNA KONSUMENTER I OMSTÄLLNINGEN TILL EN SMARTARE VÄRLD

Vi vill vara en del av lösningen för en hållbar värld. Normen i dagens samhälle är ohållbar konsumtion. Genom vår kunskapsfördjupning om konsumtionens villkor och effekt på miljön, klimatet och människors hälsa och rättvisa vill vi att det ska bli enklare att göra medvetna val.

Med ett regenerativt förhållningssätt vill vi etablera cirkulära beteenden. Genom konsumtions- och beteendeforskningen ger vi konkret information som inspirerar och bidrar till reflektion och genomtänkta konsumtionsbeslut. Vi arbetar för att fler blir en del av lösningen – förverkligad konsumentkraft. För det är tillsammans vi kan påverka och skapa förändring.

Vi tänker globalt men agerar lokalt i linje med att konsumtionen har en stark koppling till hållbar tillväxt. Vi är vägledande och drivande för hållbar konsumtion i paradigmskiftet mot en smartare värld.

0
Aktiva cir:ku:lenter
0
Volontärer
0
Distansutbildade

Ett cirkulent perspektiv

line

VI FRIGÖR CIRKULENTKRAFT!

För att skydda planeten och ge rättvisa förutsättningar för nuvarande och kommande generationer, måste vi tänka på hur vi producerar och konsumerar varor och tjänster. Vi behöver därför bli både hållbara och cirkulära konsumenter, det vill säga cirkulenter.

Medveten Konsumtion arbetar för att skapa cirkulenter. I vårt community delar vi generöst kunskap som leder till insikt och beteendeförändringar kring att konsumera mer medvetet. Vi tror på konsumentens egna vilja och förmåga att förändra sitt konsumtionsbeteende och också sin roll i olika ekosystem. Med ett regenerativt (återskapande) förhållningssätt arbetar vi lösningsorienterat och framåtlutat i omställningen till en smartare och mer cirkulär värld.

Håll dig uppdaterad

REGISTRERA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV