Skolmaterial för lärare

 • Söker du efter ett digitalt undervisningsmaterial inom hållbarhet att använda i din skola?
 • Vill du ha ett färdigt upplägg som uppfyller kursplanen?
 • Vårt skolmaterial lämpar sig bäst för gymnasiet men även för sista årskursen i grundskolan.
Digitalt undervisningsmaterial till dig som lärare

Vi har ett gediget, interaktivt och inspirerande upplägg som redan är klart så det enda du behöver göra är att kontakta oss för att få ta del av materialet. Du kan även boka oss så kommer vi och gör jobbet åt er.

Det här ingår:

 • Digitalt presentationsmaterial med fyra lektionsupplägg (fyra delkurser med teman; Introduktion till hållbar konsumtion, Mat, Mode/Kläder och Elektronik/Teknik).
 • Lärarhandledning

Varje lektionsupplägg innehåller:

 • Faktatexter om det aktuella temat som behandlar miljö, klimat och rättvisa och inspiration till hur man kan konsumera mer hållbart
 • Förslag på praktiska övningar
 • Diskussionsfrågor
 • Lärarhandledning om hur materialet ska användas
 • Fördjupningsmaterial

Materialet kan användas på olika sätt. Här följer några exempel:

 • Lektionsmaterial för fyra lektioner
 • Materialet kan spridas ut över hela läsåret, exempelvis två lektioner per termin
 • Grupparbete där varje grupp blir “expert” på sitt område och sedan presenterar för hela klassen
 • Självstudier för elever (hemuppgifter)

Vi erbjuder detta mot ett ekonomiskt bidrag till vårt arbete, vilket vi är beroende av som ideell förening. Vårt material frigör tid från lärare då det kommer som ett undervisningspaket, färdigt att använda.

INTRESSEANMÄLAN/FÖRFRÅGAN

Stöd i läroplanen

Enligt Skolverket handlar hållbar utveckling i undervisningen om ”att få barn, ungdomar och vuxna att förstå förutsättningarna för hållbar utveckling, enligt läroplanernas och kursplanernas kunskapskrav.” Enligt läroplanen ska man exempelvis i ämnet Naturkunskap ge eleverna förutsättningar att utveckla ”Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.”

I till exempel Naturkunskap på gymnasienivå står det att undervisningen i kursen ska behandla följande centralt innehåll:

 • ”Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.”
 • “Olika aspekter av hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.”

Utbildningsmaterialet från Medveten Konsumtion bistår lärare att uppfylla den delen av läroplanen.

Kontakta oss

För att få mer information om det skolmaterial vi har att erbjuda, maila oss på info@medvetenkonsumtion.se