Distansutbildningar

Distansutbildningar

Medveten Konsumtions populära distansbildningar ger dig som deltagare på ett flexibelt och interaktivt sätt ökade kunskaper om konsumtionens effekter på miljö, klimat och de som lever och arbetar där våra varor tillverkas.

Under 15 terminer har vi kört vår populära distanskurs “KONSUMTION, MILJÖ & KLIMAT”. Till hösten 2020 lade vi till den nya kursen “SÅ BLIR DU EN CIRKULENT – FRAMTIDENS HÅLLBARA KONSUMENT!” som direkt blev en ny favorit och hösten 2021 kommer vi även lägga till vår nya fullängds-kurs “HÅLLBAR MAT – SÅ ÄTER DU MER HÅLLBART“.

Läs mer om våra olika distansutbildningar nedan:

KONSUMTION, MILJÖ & KLIMAT

SÅ BLIR DU EN CIRKULENT

 

FÖR FÖRETAG

HÅLLBAR MAT Vår grundkurs om hållbarhet för dig som arbetar med livsmedel

KONTAKTA OSS för förslag på skräddarsydd distansutbildning, till exempel som internutbildning för er personal. Ni kan exempelvis få tillgång till eget digitalt kursrum, läsa kursen i er egen takt utan terminskursernas fasta deadlines, få tillgång till kursmaterialet utan digitalt kursrum, eller få tillgång till skräddarsytt innehåll i en distanskurs utefter era önskemål. Vi har bland annat utbildat personal från Coop tidigare.