”Råd och Tips” uppdateras med bästa tipsen och senaste forskning

Hur känns det såhär efter en vecka på jobbet?

Det känns bra! Det är roligt att vara igång och jag ser fram emot att grotta ner mig i en massa intressant information som jag ska förmedla vidare via Råd och Tips.

Finns det något område som intresserar dig lite extra mycket?

Jag är extra intresserad av rättviseaspekten inom medveten konsumtion, hur vår konsumtion hänger ihop med globala orättvisor och hur vi kan agera för att förbättra situationen. Jag har varit ideellt engagerad för rättvis handel i några år och skrev också min C-uppsats om rättvis handel och utveckling.

Vad lockar dig med Råd och Tips?

Att det är en enkel guide för alla som vill konsumera mer medvetet. Informationen är lättillgänglig och inspirerande och visar att det inte behöver vara så svårt att agera på ett lite bättre sätt.

Vad är ditt bästa tips till konsumenter som vill agera medvetet?

Mitt bästa tips är att tänka till innan man handlar något och inte bara köpa saker på rutin. Att reflektera över hur det är möjligt att t.ex. en t-shirt kostar 49 kr och vilka konsekvenser det får för miljö och människor. Om man tillåter sig att reflektera tror jag att alla kan ta lite mer medvetna beslut när de handlar.

Tags: