Runt om i Sverige har vi engagerade redaktörer och recensenter för Ekoguiden som brinner för hållbarhetsfrågor och att göra det lättare för Sverige konsumenter att leva hållbart. En av våra fantastiska redaktörer är Helena Uddholm som är redaktör för Gotland. Helena gör ett gediget jobb med att lyfta gröna företagare på Gotland och besökte i höstas ekogården Tajnungs som tagit sitt engagemang ett steg längre. Helenas varma skildring av besöket på gården hösten 2015 dröjer sig kvar länge hos läsaren. Trevlig läsning!

Där Gotland första gången reste sig ur havet ligger Tajnungs gård, idylliskt belägen vid gränsen till naturreservatet Hall/Hangvars. Gården omfattas av häll- och alvarbetesmarker på totalt ca 700 hektar och har brukats länge. De nuvarande huvudbyggnaderna är byggda på 1600-talet respektive 1700-talet, men 3 000 år gamla rester av tidigare bebyggelse har hittats i området.

Gården kravcertifierades 1988 och drivs av Viveca Bornold och hennes son Pontus. De är medlemmar i föreningen GEO, Gotlands Ekologiska Odlare liksom 150 andra eko-odlare runt om på ön. Från början var gården ett biodynamiskt jordbruk med en mjölkgård men är nu inriktat på naturbetesköttproduktion. Byggnaderna på gården värms upp med jordvärme, luftvärmepumpar och ved och all kompostering sker hemmavid.

Att konsumera ekologiskt handlar inte bara om den egna hälsan utan också om omsorg om djuren, vilket Tajnungs gård är ett fint exempel på. Idag finns det får, nöt, ridhästar, höns och hundar av en obestämd ras på gården. De lekfulla hundarna är mycket skickliga på att hålla räv och rovfågel borta från fjäderfäna, så hittills har gården inte förlorat några höns till rovdjuren. Såna förluster har tyvärr grannarna fått erfara. Hönsen spatserar fritt på hela gården och har inget emot att trippa in i boningshuset om tillfälle ges. De förökar sig flitigt, så nu måste man dra ner på tupparna.

Korna går ute året om och kan gå in i ladan när de känner för det och förse sig med hö om de är hungriga. Kalvarna stannar hos di-korna tills de är upp till ett år gamla. En del di-kor blir riktigt gamla, den äldsta idag är 19 år. De äldre korna lär upp de yngre, men hjälper även ägarna att förstå hur saker ska gå till i kornas värld.

Djurhållningen inkluderar även 16 bisamhällen. Eftersom hällarna dit bina helst flyger är täckta av timjan får honungen en speciell och mycket god smak. Den stora artrikedomen i området speglas också av den mängd orkidéer som finns i Tajnungs omgivningar. Mångfalden och mängden av blommor gör att gården också får rikligt med frukt till hösten.

I gårdsbutiken som är öppen året om säljer Tajnungs skinn från lamm och nöt, honung, ägg och andra produkter som gården producerar, allt efter säsong – t.ex. potatis och tomater och i augusti flodkräftor. Dessa är numera är en sällsynt delikatess i Sverige sedan signalkräftan införts i landet och konkurrerat ut de inhemska flodkräftorna. På Gotland är dock odling av signalkräftor förbjuden. På gårdens marker har en sjö skapats av ett återställt grustag och där odlar man sina flodkräftor.

Då Ekoguiden (www.ekoguiden.nu) kommer på besök är det betäckningssäsong för fåren. De 90 tackorna är pälsfår och de får beta på ett vidsträckt område vilket också omfattar delar av naturreservatet som de hjälper till att hålla öppet. En bagge i hagen hjälper till med förökningen inför kommande år. De flesta ungbaggarna slaktas före december.

Gården kan hållas igång mycket tack vare alla volontärer som kommer via WFO (World farming organisaion) och hjälper till med jordbruket och djurskötseln. De flesta kommer från Tyskland. Bidrag från EU är tillskott som är nödvändiga för skötseln av markerna.

Utan hjälp från volontärer och EU är det svårt för EKO-gårdarna att nå lönsamhet. Medvetna konsumenter bidrar till ekogårdarnas överlevnad genom att handla ekologiska grönsaker och Kravkött. Vi bör minska på köttkonsumtionen, vill vi ändå äta kött och vara medvetna konsumenter kan vi äta mindre mängder av det dyrare kravköttet istället för större mängder av det billiga köttet med lägre kvalitet och tveksamt ursprung.

Ekoguidens redaktör är imponerad över den idérikedom och den entusiasm som finns hos ägarna på Tajnungs gård och den omsorg och den frihet de ger sina djur.

STÖD OSS
Tags: