Tag: styrelsen

Vill du engagera dig i vår styrelse?

Vi på föreningen Medveten Konsumtion befinner oss i en spännande fas där vi vill utveckla vår medlems-, volontärs- och insamlingsverksamhet ännu mer. I kölvattnet av lyckade kampanjer och projekt såsom Hela Sverige cirkulerar, circular Monday och Ekoguiden vill vi fortsätta utvecklas för att sprida kunskap och inspiration och skapa medvetenhet och förändring, som vi gjort sedan föreningen grundades 2008 Vill…