Tag: föreningen

Sök till vår styrelse

Nytt år, nytt blod! Vi på föreningen Medveten Konsumtion befinner oss i en mycket spännande fas där vi vill utveckla vår medlems-, volontärs- och insamlingsverksamhet och skapa en ännu större våg av förändring. I kölvattnet av lyckade kampanjer och projekt såsom Cirkulent vill vi nu fortsätta rida på den våg av medvetenhet, vilja att skapa förändring och inspiration som vi…

SÖK TILL MEDVETEN KONSUMTIONS VALBEREDNING 2021–2022!

Tycker du att rekrytering är spännande? Vill du bidra till att göra Medveten Konsumtion ännu bättre? Vi söker nya ledamöter till vår valberedning inför verksamhetsåret 2021–2022! OM UPPDRAGET Som en del i valberedningen har du en stor möjlighet att påverka hur representationen i styrelsen kommer att se ut. Valberedningen ansvarar för att samordna och driva hela rekryteringsprocessen: utvärdera organisationens behov, informera…

Stadgar sjätte versionen

I samband med en genomgång av stadgarna i september 2019 inför arbete med att ta fram stadgeändringsförslag till årsmötet 2020 upptäcktes det att stadgeändringsförslag som antagits av årsmötet 2017 inte först in i stadgarna. Det åtgärdas nu under oktober 2019 och en sjätte version av stadgarna skapas. Årsmötena 2018 och 2019 har inte antagit några stadgeändringsförslag. Du hittar de nya…