Tag: alexandra davidsson

Unikt samarbete

Medveten Konsumtion har  tillsammans med REGENERATION 2030 skapat ett ledarskapsprogram med stöd av NORDISKA MINISTERRÅDET. Ledarskapsprogrammet är för unga i Norden och Östersjöområdet mellan 16- 30 år som vill lära sig mer om cirkulär ekonomi och hur du blir en cirkulent – den nya konsumenten. Är du intresserad eller vet någon som skulle vara intresserad?  Läs mer om utbildningen, vem som…

Stadgar sjätte versionen

I samband med en genomgång av stadgarna i september 2019 inför arbete med att ta fram stadgeändringsförslag till årsmötet 2020 upptäcktes det att stadgeändringsförslag som antagits av årsmötet 2017 inte först in i stadgarna. Det åtgärdas nu under oktober 2019 och en sjätte version av stadgarna skapas. Årsmötena 2018 och 2019 har inte antagit några stadgeändringsförslag. Du hittar de nya…