STYRDOKUMENT

Här hittar du viktiga handlingar som rör Medveten Konsumtions verksamhet och organisation. Vill du ha ytterligare information vänligen kontakta vår styrelse eller någon av våra anställda.

Stadgar och styrdokument

Uppförandekod
Stadgar Medveten Konsumtion
Insamlingspolicy

 

Sidan uppdaterad april 2021