Nu har vi kommit fram till vår sista vecka under årets upplaga av Sommar med Ekoguiden. Sist ut är Ekoguiden Norrköping. Vi vill passa på att tacka alla er som följt oss under sommaren.

I Norrköping har vi våra redaktörer Louise Thorén och Stina Sköld som driver Ekoguidens arbete lokalt på orten. För Sommar med Ekoguiden har Louise skrivit en krönika om Musikfestivaler och hållbarhet, vilken roll har egentligen aktörerna i arbetet mot en hållbar utveckling? Glöm inte att titta in på Ekoguiden och Norrköpings egen karta för lokala tips på medveten konsumtion.Trevlig läsning!

Musikfestivaler och hållbarhet

Som festivalbesökare på Bråvalla förra året började jag att fundera kring festivaler och hållbarhet. Vilken roll spelar egentligen festivaler när det gäller arbetet för en hållbar utveckling?

Musikfestivaler samlar mängder av människor på koncentrerade ytor under en kort tid, och alla dras vi dit av olika anledningar. Trots att en festival bara pågår i några dagar finns effekter som sträcker sig bortom själva festivalen.

Festivaler spelar en social och kulturell roll och är viktiga rent personligt för oss, men även för vår omgivning. De kan exempelvis förändra beteenden och attityder hos besökare och i lokalområdet, skapa en ekonomisk hållbarhet, uppmuntra samhällsengagemang och ses som en turistattraktion. Men festivaler har också ett stort resursbehov och miljöpåverkan. I Bråvallafestivalens fall rörde det sig om ca 50 000 personer som konsumerar mat, dryck och bor. Hur mycket energi och vatten förbrukas? Hur stora är växthusgasutsläppen? Vad händer med allt avfall? Hur påverkas ekologiska system, luft, vatten och mark?

Tydligen råder det en skrämmande brist på forskning om festivalers miljöpåverkan och samtidigt verkar det vara svårt att enas om hur man ska bedöma festivalers hållbarhet. Vad som är säkert är att festivaler nästan helt bygger på höga nivåer av konsumentengagemang där det skapas nya former av efterfrågan och krav.  

Människans miljöpåverkan blir allt mer uppenbar och jag är en av många som känner till dagens globala utmaningar och vill påverka mindre genom min livsstil. Musikfestivaler kan faktiskt erbjuda en unik plats som uppmuntrar till ett hållbart beteende där likasinnade kan mötas. Det är festivalarrangörerna som har den avgörande rollen att förändra. Allt handlar egentligen om tre saker: arrangörernas personliga värderingar, efterfrågan på hållbarhetsfokus och en önskan om att agera som förespråkare för hållbarhet.

En ”grön” festivalpolicy brukar omfatta försök att bli koldioxidneutrala, reducera avfall, kompostering av matavfall, öka förnybar energi och minska, återanvända och återvinna material, byggnader och platser. Men det behövs mer än så. För att inspirera till beteendeförändringar hos arrangörer, leverantörer, publik och artister behövs det utbildning. När arrangörer fattar beslut borde de vara flexibla och transparenta och omfamna en mångfald av kunskaper och värderingar. En festivals hållbarhetspolicy borde helt enkelt erkänna alla som är involverade i eller som påverkas av festivalen, och i största mån involvera dessa.

Många festivalarrangörer har redan tagit på sig en aktiv roll i att minska sin miljöpåverkan. En seriös strategi med stor inverkan på klimatavtrycket är att byta till helvegetarisk eller vegansk meny som exempelvis Way Out West, Popaganda och Öland Roots gjort. Jag förstår att det finns svårigheter som kan sätta käppar i hjulet, typ finansiella kostnader, oförmåga att skaffa lämpliga leverantörer och försäljare, brist på tid eller på kontroll över festivalområdet. Men som festivalbesökare påverkas min upplevelse direkt av arrangörernas planering. Musikfestivaler kommer i framtiden att behöva överväga det växande antalet människor som vill kunna göra hållbara val. Det är dags för festivalarrangörer att integrera hållbarhetsfrågor, öka medvetenhet, driva på en förändring och investera i positiva upplevelser för många människor.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är relevanta för alla aspekter av våra liv. Jag som festivalbesökare vill kunna minimera min miljöpåverkan samtidigt som jag har kul! Den stora frågan är… går det?

Rekommendationer till festivalarrangörer:

  • Rikta värderingar mot ett förändrat konsumentbeteende och öka etiska/miljövänliga konsumtionsmönster
  • Minska, återanvänd och återvinn material
  • Välj elförsörjning från förnybar energi
  • Aktivt engagera flera aktörer och lokalsamhällen, främja social integration
  • Genomför granskning av era leverantörer/försäljare
  • Ha plattformar inriktade på hållbarhetsfrågor
  • Ge välgörenhetsorganisationer sändningstid mellan akter under ”dötid”
  • Tänk på att ord (ex i hållbarhetspolicy) matchar handling och att handling är starkare än ord
Tags: