Nu är det dags för vår redaktör Johan Gadd i Trollhättan att dela med sig av sitt sprudlande engagemang. Hos våra redaktörer runt om i Sverige finns ett stort personligt engagemang för miljö och social hållbarhet. Johan har i sin krönika skrivit om stadsodling, gröna oaser, självförsörjning och mycket annat.

Gröna oaser och självförsörjning

Under de senaste fem åren har jag kommit i kontakt med flera olika hållbara eller gröna projekt och verksamheter i Trollhättan. Nu senast har mina vägar korsats med stadens nystartade stadsodlingsprojekt. Då vi själva i familjen gillar att odla hemma på tomten så kände jag en stor nyfikenhet när Stadsodling Trestad drog igång. (Trestad = Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla). Projektet startade genom att Trollhättan stad bjöd in till möjligheten att starta en odling på kommunens mark och några aktiva eldsjälar tog bollen vidare och startade föreningen. Nu finns det nästan 20 pallkragar centralt belägna och möjlighet för alla som är intresserade att haka på.

”Föreningens mål är att inspirera till och verka för hållbarhet genom ekologisk odling i urbana miljöer i området Trestad. Vi vill alltså få igång och bedriva odlingar i städerna samt verka för folkbildning inom detta område.” förklarar föreningens ordförande Emily Johansson. Stadsodling Trestad träffas en gång i veckan och gör även gemensamma utflykter och studiebesök. Om du bor i krokarna och är intresserad kolla in 

Trollhättan är långt ifrån den enda staden i Sverige som kommit igång med stadsodling. Om du gör en snabb googling på området så verkar tex både Göteborg och Malmö ha kommit långt med stadsodling. Om man blickar bakåt i tiden så är ju detta med att odla sina grödor själv egentligen en självklarhet som gradvis fallit i glömska ju längre bort från konsumenten och staden själva odlingen hamnat i vår moderna värld. I de flesta Svenska städer är det ju inga problem att handla precis vilka grönsaker man vill och det oberoende av säsong. Jag tror det är ganska många människor som inte reflekterar över varifrån grönsakerna kommer. Men tänk om denna lyxiga grödo-infrastruktur skulle haverera?

Som exempel kan man titta på Detroit som hade 65 000 ödetomter och 46 procent arbetslöshet efter att bilindustrin flyttat därifrån. I samma veva försvann många andra företag, bland annat alla stora livsmedelskedjor. Där har i stället omkring 800 gemensamma stadsodlingar vuxit fram, fler än i någon annan storstad i Västvärlden. Detta ger både mat och skapar positiva spiraler, så som att ge arbetslösa sysselsättning och förbättra den sociala miljön.

Ett annat exempel är utvecklingen på Kuba och i Havanna efter Sovjetunionens fall kring 1991. Här skedde en ofrivillig kollaps av infrastruktur och resurser i form av oljetillgångar från Sovjet upphörde. Det storskaliga jordbruket som var beroende av maskiner och bekämpningsmedel övergavs till förmån för ett småskaligt ekologiskt stadsjordbruk för att klara försörjningen. Kring 2012 arbetade 44 000 människor med urbana odlingar i Havanna som har ca 2,5 miljoner invånare.

Även om vi i Sverige inte står inför någon direkt kris så är det högst inspirerande att fundera på nödvändigheten av att ställa om och så är det ju riktigt kul att odla och kunna skörda mat som du vet var den kommer ifrån och hur det har gått till.

För den som vill veta mer så kan jag tipsa om författaren Björn Forsberg och hans böcker, och så en gammal artikelserie i Svenska Dagbladet som jag snubblat över 

STÖD OSS
Tags: