I Umeå har vi vår redaktör Sophia Åström som driver Ekoguidens arbete lokalt på orten. För Sommar med Ekoguiden har Sophia skrivit en krönika om Umeås arbete med att utöka de gröna ytorna och alla fördelar det för med sig! Glöm inte att titta in på Ekoguiden Umeå. Trevlig läsning!

 

På gång: Hållbart odlande och gröna stadsmiljöer i Umeå

-Så växer inte bara Umeå som stad utan också den biologiska mångfalden

Hur ska vi odla för att få biologisk mångfald? Och hur ska vi göra det hållbart?

Allt eftersom ängarna har försvunnit från städerna har vi alla ett ansvar att återställa den biologiska mångfalden i städerna och att få det att hålla.

I början av sommaren var jag på en guidad tur av Umeå kommun och en av deras landskapsarkitekter öppnade upp för Umeås nytänkande kring hållbar odling och allt mer genomtänkta gröna stadsmiljöer. Jag vet inte om det var fina lovord från guiden men jag ser en tydlig trend och ett behov av en allt mer naturskön miljö.

Den här veckan kommer jag därför undersöka våra parker och deras hemligheter, men också hur vi kan skapa en levande och hållbar grön stadsmiljö som kan gynna naturen. Det var Årstidernas park jag vandrade igenom under den guidade turen, som visade på ett helt nytt sätt att tänka kring växtlighet och återbruk. Här användes nämligen gammal kajsten och annat material som återanvänts. Väldigt inspirerande, och jag hoppas vi får se mer av det framöver.

Så hur kan man tänka kring hållbara gröna stadsmiljöer?

Förutom hållbar odling som att exempelvis använda sig av ekologisk jord och gröna växter som är anpassade för platsen finns många andra faktorer som också är viktiga. Det kan vara vad platsen kan användas till, hur flexibel den är för olika aktiviteter och hur den kommer att hållas på längre sikt. Det här var några frågor som vår guide svarade på, och som jag tar med mig när jag undersöker resten av Umeås gröna stadsmiljö och parker.

Den biologiska mångfalden

Hur djur- och insektslivet ser ut och har sett ut är också värt att tänka på, då många städer utvecklas allt mer till betongdjungel och stora gräsplättar där få ängar finns kvar. Dessa är livsnödvändiga för insekter och andra djur. Även stora kalhyggen ställer till det här i Norrland, och det är otroligt sorgset när man ser hur det ser ut på vissa platser. Kan vi inte ta hand om jorden på ett bättre sätt? Vad kan jag som enskild individ göra? Det här är också några av frågorna som lyfts under min vecka. Så bered er på en vecka av blomster och prakt, och kanske också lite vemodighet liksom glädje i vart Umeå förhoppningsvis är på väg.

STÖD OSS
Tags: