Nytt årtionde, nytt blod! Vi på föreningen Medveten Konsumtion befinner oss i en mycket spännande fas där vi vill utveckla vår kommunikations, vår strategiska riktning och skapa en ännu större våg av förändring. I kölvattnet av lyckade kampanjer och projekt såsom White Monday vill vi nu fortsätta rida på den våg av medvetenhet, vilja att skapa förändring och inspiration som vi arbetat med sedan föreningen grundades 2008.

Är du på?

Föreningen har ett gott renommé, stor genomslagskraft i sociala medier och blir ofta tillfrågad av press och media inom hållbara konsumtionsfrågor. Vill du vara med och sprida ordet för en grönare och mer medveten värld och även vara med och utveckla föreningen?

Engagera dig i vår styrelse?

Medveten Konsumtion söker nu engagerade styrelsemedlemmar och suppleanter. Kandidat för ordförandeposten sökes också. I föreningens nätverk ingår förutom styrelsen även ett kansli och volontärer från hela Sverige.

Vad innebär uppdraget?

När och var:
Styrelsens möten sker i huvudsak i Stockholm men vi har haft styrelseledamöter boende i andra delar av landet och det har fungerat bra. Möten sker främst på kvällar och helger.

Åtagande: 
Du förväntas delta i styrelsens möten ca 5 gånger per år (4 styrelsemöten + 1 årsmöte) samt föreningens andra aktiviteter såsom träffar med volontärer och kansli.

För frågor, ansökan och intresseanmälan läs mer:
HÄR

Eller kontakta valberedningen:
Björn Jensen, Alexandra Törmänen och Louise Thorén på mks.valberedning@gmail.com

Nomineringsstopp: 31 januari 2020.