Nytt år, nytt blod! Vi på föreningen Medveten Konsumtion befinner oss i en mycket spännande fas där vi vill utveckla vår medlems-, volontärs- och insamlingsverksamhet och skapa en ännu större våg av förändring. I kölvattnet av lyckade kampanjer och projekt såsom Cirkulent vill vi nu fortsätta rida på den våg av medvetenhet, vilja att skapa förändring och inspiration som vi arbetat med sedan föreningen grundades 2008.

Är du på?

Föreningen har ett gott renommé, stor genomslagskraft i sociala medier och blir ofta tillfrågad av press och media inom hållbar och cirkulär konsumtion. Vill du vara med och skapa fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld – en värld av cirkulenter – och även vara med och utveckla föreningen?

Engagera dig i vår styrelse!

Medveten Konsumtion söker nu engagerade styrelsemedlemmar och suppleanter. Kandidat för ordförandeposten sökes också. I föreningens nätverk ingår förutom styrelsen även ett kansli, praktikanter och volontärer från hela Sverige.

När och var

Styrelsens möten sker i huvudsak digitalt. Fysiska möten kan komma att förekomma beroende på hur omständigheterna och restriktionerna på grund av pandemin utvecklas. Vi har haft styrelseledamöter boende i flera delar av landet och det har fungerat bra. Möten sker främst på kvällar och helger.

Åtagande

Du förväntas delta i styrelsens möten ca 5 gånger per år (4 styrelsemöten + 1 årsmöte) samt föreningens andra aktiviteter såsom träffar med volontärer och kansli.

Frågor & ansökan

För frågor, ansökan och intresseanmälan kontakta valberedningen:
Sarah Sakuth och Caroline Gadd på
valberedningen@medvetenkonsumtion.org

Skicka med CV och ett personligt brev med tyngdpunkt på vad du kan bidrag med till vår styrelse.

Nomineringsstopp/Sista ansökningsdag: 1 mars 2021

STÖD OSS