Nu är det snart sommar igen och dags att ta ut grillen. Senvinterns nyheter om hästköttsskandalen i Europa har dock gjort många osäkra på vad man borde lägga på grillen och visar på nackdelar med bearbetade köttprodukter, storskalig köttproduktion och global handel. Producenterna är inte alltid intresserade av att ge oss bra mat utan föredrar vinstökning framför kvalitet. Ändå måste vi tro och lita på dem då vi inte längre själva producerar det vi stoppar i oss.

Mycket visar på att modern köttproduktion har komplexa effekter på miljön och direkt eller indirekt på vårt samhälle. Utöver detta förutspås inte bara en ökning av befolkningen, utan även ytterligare ökning av köttkonsumtionen. Lyckligtvis finns det hållbara alternativ och vi som konsumenter kan välja vilken typ av produktion vi vill stödja med våra pengar varje gång vi handlar.

Bortsett från osäkerheten om vilket djur man faktiskt äter när man köper bearbetade köttprodukter finns det flera bra anledningar att minska köttkonsumtionen och att bli mer kräsen avseende produktens källa. Den största delen kött är idag producerat inom så kallat intensivt lantbruk. Om man vill föda upp djur så snabbt som möjligt på minsta möjliga plats krävs det en stor mängd protein i fodret. Soja är en viktig ingrediens i djurfoder och 75 % av världens sojabehov för djurfoder odlas i Brasilien och USA. Enligt Marcio Astrini från Greenpeace i Brasilien står sojaodlingen för 5 % av Amazonas avskogningen just nu, men hela 80% är ett direkt resultat av djurhållningen. Resultatet är en minskning av habitat och biologisk mångfald med en stor effekt på Amazonas ekosystem och den gröna lungan som bidrar till att hålla klimatet i balans. Något att tänka på när man köper en stek med ursprung från Argentina.

I det intensiva lantbruket används också antibiotika. Detta har bidragit till att skapa multiresistenta bakterier som kan vara farliga för oss människor. Inom EU är det därför numera förbjudet att använda foder med antibiotika i förebyggande syfte, men utanför EU förekommer det fortfarande och köttprodukter från dessa länder kan finnas på svenska butikshyllor.

Djurhållning påverkar också vattenförsörjning och dess kvalitet. Totalt förbrukar köttindustrin nästan hälften av världens sötvatten (FAO). I slutändan måste all djuravföring ta vägen någonstans och det bästa sättet att bli av med det illaluktande gödselvattnet är att lämna det ute på fältet. Till största delen hamnar det i floder och sjöar och till slut i havet som blir övergött.

I Sverige finns ett antal små gårdar (samlade på till exempel: ekologisk-mat.seoch matvision.se) som producerar kött, ofta ekologiskt, och som säljer direkt vid gården. På Bondens Egen Marknad säljer småskaliga bönder sitt kött i stan och ett annat bra alternativ är att köpa KRAV-certifierade köttprodukter i sin vanliga matbutik. KRAV betyder inte bara att djuren får ekologiskt foder och slipper förebyggande medicinering, utan också att de får en respektful behandling.

Kanske är det värt att betala lite mer för sitt kött; bättre smak, gott samvete och trygghet i att veta vad man har på tallriken. Det går dessutom att grilla annat än kött. Bland annat finns det många ekologiska sojaprodukter som till exempel sojakorv och tofu. En bonus är att en kost med en lägre andel kött och mer grönsaker kan sänka kolesterolvärdet och har många andra hälsofördelar. Internet är fullt med bra recept och idéer. Kolla till exempel in Vegetarisk vardag eller BBC Good Food och bli inspirerad!

Smaklig måltid!

STÖD OSS
Tags: