Sex filmer för unga klara

Vi har tidigare berättat om ett par filmer gjorda av ungdomar i Nacka. Inom ramen för samma projekt kan du nu även lära känna Eriks Green Lab som Camino i Göteborg producerat.

– Att produktion av kött hade så pass stor inverkan på vår miljö var jag inte medveten om, säger Isaac Sennerholt från skolan YBC som valde att arbeta med animation för att få fler att tänka till var köttet de köper kommer från och inspirera fler till en mer medveten konsumtion av just kött.

– Troligtvis är jag inte ensam om detta, fler bör upplysas och därför anser jag att filmprojektet var ett otroligt roligt och drivande projekt att jobba med, fortsätter Isaac.

Projektet vill stärka det inflytande konsumenter har på samhällsutvecklingen i stort genom att medvetandegöra och inspirera så många som möjligt till att göra mer medvetna val. Tillsammans tar vi fram ett gäng filmer för unga och unga vuxna för att hjälpa deras konsumtionsvanor i grönare riktning. Nu finns sex filmer klara för allmän beskådan och spridning.

Senaste tillskottet inom projektet är Eriks Green Lab – en serie filmer om Erik som bestämt sig för att experimentera med positiv belöning för att påverka människors konsumtionsvanor. 

Samtliga färdiga filmer hittar du här:

https://youtu.be/al78UGcZNL0

https://youtu.be/PVWb-aNB65I

https://youtu.be/a8JCMYpDJlw

https://youtu.be/kuJ94ZCM2us

https://youtu.be/V-0AuUWcrWg

En sjunde film, om lösningar på Tillväxtens Dilemman, baserat på Ingemar Tigerbergs bok “Från dystopi till ekoekonomi” är under produktion och släpps under december.

STÖD OSS
Tags: