En medveten röst att räkna med

Vi är en röst att räkna med. Genom vår kunskapsspridning och vårt påverkansarbete bidrar vi till medveten konsumtion i Sverige. Som omställningspådrivare till agenda 2030, SDG 12, bidrar vi även till de nationella hållbarhetsmålen. Vi påverkar beslutsfattare genom att engagera människor och stärka konsumentkraften.