Community för Cirkulär Konsumtion

I vårt community blir du en del av lösningen. Tillsammans skapar vi förflyttning och engagemang för medvetna konsumtionsbeslut. Vårt kansli och våra volontärer leder engagemangsomvandlingen för att privatpersoner och företag ska ta aktiva beslut i omställningen till en smartare värld.