Vi frigör cirkulentkraft

Vi arbetar med kunskapsspridning för att vi tror på konsumentens vilja och egna förmåga att förändra sitt konsumtionsbeteende. Med fokus på konsumenters val och uppfattningar vill vi upplysa människor om valmöjligheten till att konsumera medvetet. På så sätt knuffar vi människor i rätt riktning och stärker cirkulentkraften.