Våra finansiärer

Konsumentverket

Sedan 2008 har Konsumentverket gett oss ekonomisk bidrag på olika sätt, de senaste åren med verksamhetsstöd. Det bidraget går främst till att hålla kansliet rullande, och för att kunna genomföra föreläsningar och workshops, som på senare år bidragit till fler intäkter.

Naturvårdsverket

Sedan 2018 har vi även fått organisationsstöd från Naturvårdsverket. Bidraget ska delvis täcka de kostnader som föreningen har för en av tre deltidsanställda på kansliet.

Postkodstiftelsen

Projektstödet uppgår till 2,5 miljoner kronor och projekttiden är 2 år (2020-2022).  Syftet med projektet är att skapa en resilient och långsiktigt hållbar organisation som kan fortsätta verka som en självklar aktör för konsumenternas intressen och hållbar konsumtion i Sverige. Inom ramen för projektet har föreningen bland annat kunnat anställa en ny projektledare. Du kan läsa mer om vårt projektstöd från Postkodstiftelsen i vårt PRESSMEDDELANDE.

Du kan alltid hitta mer information om föreningens ekonomi och hur vi använder våra statliga medel i våra årsredovisningar, som du finner under STYR-DOKUMENT.