Samarbeten

Vi i föreningen Medveten Konsumtion ser alltid möjligheter till att samarbeta på olika sätt med andra relevanta projekt, initiativ och personer inom konsumtions- och hållbarhetsrörelsen. Det går i linje mål 17 i Agenda 2030 – “genomförande och globalt partnerskap”, vilket ligger oss varmt om hjärtat. Föreningen tror på att lyfta varandra och genom att synliggöra bra initiativ gynnar det både oss själva och miljön i det långa loppet.

Ett av våra centrala värdeord är just SAMSPEL.