Betygsätt denna kurs/föreläsning

Röda Korset på Gotland är en organisation som bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. Helena Uddholm som är Ekoguidens redaktör på Gotland, träffade Röda Korsets lokala verksamhetschef, Göran Wahlqvist, för att höra mer om hur organisationen ser på ekonomi, miljö och sociala frågor.

 

Olika former av återvinning

Göran berättar om basen i organisationens verksamhet på ön, vilket är second hand-butikerna – de så kallade ”Kuporna”.

– När man lämnar in prylar och kläder till second hand-butikerna istället för att slänga dem sparar man på naturens resurser, säger Göran. Avfallet minskar och färre naturresurser tas i anspråk för produktion av nya varor.

40 procent av det som skänks till Röda Korset säljs i butikerna och drygt 30 procent av det som skänks skickas till ett företag i Tyskland, Soex. En del av Soex varor säljs på andrahandsmarknaden, resten mals ner och används i olika industriella produkter, t ex i isolering. Resterande av det som skänks till Röda Korset återvinns som energi, då det eldas upp i fjärrvärmeanläggningarna.

 

Återinvestering av vinster i samhällsnytta

Vinsten från butikerna används till olika projekt som delar Röda Korsets huvudsakliga mål – att hjälpa socialt utsatta människor. På Gotland står de tillsammans med andra frivillighetsorganisationer bakom ett natthärbärge för hemlösa och ett annat boende för EU-medborgare.

– En del av pengarna man tjänar på secondhand-försäljningen används till att anställa människor som befinner sig i utanförskap i Röda korsets verksamheter, berättar Göran. De som anställs blir då skattebetalare istället för bidragstagare vilket är ytterligare en samhällsekonomisk vinst och bidrar till att Gotland har bland den lägsta arbetslösheten i Sverige.

 

Då flyktingarna kom till ön

Sedan urminnes tid har många besökare från när och fjärran kommit resande till Gotland, och ibland har de stannat för att bosätta sig på denna vackra ö. Flyktingarna som har kommit de senaste åren har tagits väl omhand, många gotlänningar har hjälpt till på ett fantastiskt sätt med integrationen. Röda Korsets insats i arbetet med flyktingarna har varit storartat. Då de första hundratals flyktingarna anlände år 2015 omprioriterade organisationen snabbt sina resurser.

– En hastigt anordnad klädinsamling genererade drygt 100 ton kläder som sorterades och distribuerades till flyktingboendena i Gustavsvik, Kneippbyn, Fårösund och Bunge, berättar Göran. Där tog de lokala föreningarna vid och skötte fördelningen. Inom två dygn hade alla flyktingar fått en omgång torra och hela kläder, inom en vecka till hade de fått ytterligare en omgång och även kunnat byta det som inte passade i första vändan. Idag har distributionen ersatts med ett kupongsystem med bilder på produkter som kan användas för att köpa en liknande vara i Kupanbutikerna.

Sammanfattningsvis kan man beskriva Röda Korset Gotland som en organisation, vars ekonomiska vinster återinvesteras i samhällsansvar (“Social Return of Investment”) samtidigt som man gör miljövinster. Det är ett sätt att använda sig av cirkulär ekonomi.

 

Läs mer om Kuporna på Ekoguiden.nu/Gotland och besök dem gärna i sommar!

info@rkgotland.se

STÖD OSS
Tags: