För nästan exakt ett år sedan drog regeringen tillbaka det kritiserade förslag kring att endast klimatkompensation genom EUs utsläppsrätter ska bli avdragsgillt, men inte övrig klimatkompensation. 

Zeromission skrev då att “förslaget har presenterats under parollen ”lätt att göra rätt” men vår slutsats är att det blir precis tvärtom. Inte minst för våra kunder som under flera år klimatkompenserat som en del av deras klimatstrategi. De väljer bort klimatkompensation genom utsläppsrätter eftersom de är så abstrakta, för att investeringen inte leder till direkta fördelar för miljön och för att marknaden för utsläppsrätter inte är välfungerande idag.

Idag klimatkompenserar svenska företag frivilligt för ca 800 000 ton CO2 per år. Detta är ett viktigt bidrag i Sveriges ansträngningar för att nå de klimatmål som riksdagen beslutat om. Minskade utsläpp är en ödesfråga som både individer och företag behöver engagera sig i för att hålla tillbaka uppvärmningen av jorden. Genom klimatkompensation så minskar man utsläpp från till exempel avskogning och förbränning av fossila bränslen.”

Glädjande nog drog regeringen tillbaka sitt förslag för nästan exakt ett år sedan, men ett nytt har ännu inte kommit vilket resulterar i att ingen kan dra av kostnader för klimatkompensation. Detta kan också leda till att färre väljer att inte klimatkompensera alls, då det t ex kan bli en för stor kostnad för småföretag. 

Tags: