VIN & ÖL

Miljö- och klimatpåverkan från vår konsumtion av vin och öl beror mycket på hur och var det vi dricker är producerat.

 • Vindruvor är en av de mest besprutade grödorna i Europa.
 • Bekämpningsmedlen kan skada både djur, människor och den omgivande miljön och kan dessutom finnas kvar i druvorna som blir till vin. Ämnena kan vara cancerframkallande eller störa hormonsystemet.
 • Rester av bekämpningsmedel är däremot ovanliga i ekologiska viner.
 • I vinbranschen finns även problem med dåliga arbetsförhållanden och låga löner för lantarbetare på druvodlingarna.
 • Det går åt mycket energi och vatten för att brygga öl, från odlingen av korn och humle till bearbetning och bryggning, återvinning av restmaterial, förpackning och transporter.
 • På senare år har det dykt upp flera nya mikrobryggerier runt om i Sverige med småskalig tillverkning av öl, vilket är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar transporterna.
 • Det finns även ett växande sortiment av öl bryggd på ekologiska råvaror på Systembolaget.
Tips för en medveten konsumtion av vin och öl
 • För att minska miljöpåverkan från din konsumtion av vin och öl kan det bästa vara att helt enkelt minska din konsumtion.
 • Välj ekologiskt och närproducerat öl för att värna om miljön och minska transporterna.
 • Välj ekologiskt och Fairtrade-märkt vin, för att undvika rester av bekämpningsmedel och för att premiera schyssta arbetsvillkor.
 • Det finns än få ekologiska alternativ i ölhyllan. Däremot finns mycket lokalt producerat som blivit en riktig fluga. Ekologiskt och/eller närproducerat är modellen när du skall köpa öl.