TV

Tillverkningen av LCD-tv:s är oerhört avancerad. Det innersta skiktet i tv:ns skärm är mycket känsligt för smuts och därför används växthusgasen kvävetrifluorid, som är en 17 000 gånger starkare växthusgas än koldioxid, för att rengöra panelerna. Utsläppen av kvävetriflurid från industrin motsvarar 0,04 % av de globala utsläppen av koldioxid. Plasten i platteven innehåller även PVC och flamskyddsmedel som vid förbränning bildar dioxiner som bland annat kan orsaka cancer.

För att minska tv:ns miljöpåverkan bör man se över energiförbrukningen under användningsfasen och lämna in den till återvinningen när den är uttjänt. Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik HÄR.

 

Tips för en medveten konsumtion av TV-apparater
  • Fråga efter energianvändningen när du ska köpa tv. Titta efter energimärkningen som finns på tv-apparater. Hur energieffektiv en modell är visas på skalan G till A och syns på etiketten från mörkt grönt till rött. Energimärkningsskalan uppdateras kontinuerligt och 2019 ska skalan vara D till A+++.
  • Välj en lagom stor tv. Ju större tv desto större energianvändning.
  • Leta efter en tv med inbyggd digitalbox, en separat digitalbox har lika stor årlig energianvändning som en mindre tv.
  • Stäng alltid av tv:n med avstängningsknappen och inte bara med fjärrkontrollen. Tyvärr är det vanligt att tv:n använder energi även när den är avstängd. Om du kopplar tv:n, DVD-spelare och andra apparater till ett grenuttag med strömbrytare kan du vara säker på att de är helt avstängda.
  • Lämna alltid uttjänta tv-apparater på återvinningscentralen. HÄR finns information om olika kommuners återvinningssystem.
  • Titta efter aktuella märkningar på vår MÄRKNINGSGUIDE