RESA TILL JOBBET

En stor del av vår klimatpåverkan består av transport – drygt 30% om man räknar in allt resande vi gör. Mycket av detta bidrar våra vardagsresor till, och här är bilen den största boven i dramat. Att köra bil innebär också att man släpper ut en mängd luftföroreningar som är giftiga för oss människor, men som också är skadliga för miljön. Kanske har du hört talas om mikroplast? Bilar är faktiskt den största källan till detta – 13 500 ton mikroplast om året (jämfört med 66 ton från kosmetika) hamnar i natur och vattendrag, och till sist i vårt dricksvatten. Att ställa bilen innebär faktiskt en hel del bra saker för en själv. Man slipper betala bilskatt, bensin, parkering och reparationer.

Vägtrafiken påverkar växthuseffekten genom stora koldioxidutsläpp och bidrar även med  förorenande partiklar som är hälsovådliga för människor. Bilar är även vårt vanligaste transportmedel och enligt många bedömare det transportslag där det personliga valet har störst betydelse.

Miljöbilar och utsläppsklasser för bilar

Den nya svenska miljöbilsdefinitionen som gäller från den 1 januari 2014 innebär en skärpning av utsläppskraven från max 120 g CO2/km till 95 g CO2/km, med vissa undantag. Tanken är att en miljöbil ska vara så energieffektiv och med så liten klimatpåverkan som möjligt. Euro-utsläppsklasser är något annat än miljöbil. Där ingår minskade utsläpp av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar men inte koldioxid CO2. Vilken bil du väljer påverkar som sagt mycket. Tänk dock på att även produktionen av miljöbilar påverkar genom material- och energianvändning. Utsläppen från produktionen beräknas till drygt 25 % av utsläppen under bilens livscykel. Även produktionen av drivmedel till miljöbilarna påverkar.

Bussar

Bussar dras med samma problem som bilar när det gäller utsläpp men är att föredra då man är fler som ”delar” på utsläppen. Utsläppen blir alltså lägre per passagerare. Bussar tros dock i framtiden kunna bli ännu mer energieffektiva. I vissa länder kan buss vara miljövänligare än tåg om tågets el kommer från kolkraftsverk. Läs mer om UTRIKESRESOR.

Tips för medvetet bilåkande

Det självklara tipset för dig som vill minska ditt ekologiska fotavtryck är ju att strunta i att köpa bil eller att låta bilen stå. Om du ändå måste använda dig av bil, finns ett antal tips:

 • Samåk
 • Gå med i en bilpool.
 • Köp en miljöbil
 • Välj bort bilen om och när du kan. Ställ bilen om du ska åka en kort resa (2-5 km) och ta cykel, kollektivtrafiken eller gå. Bensinförbrukningen är 35 % högre de första 5 kilometerna då avgaserna i den kalla motorn är mer oförbrända och hälsovådligare.
 • Välj miljömärkta däck och undvik att tungmetaller läcker ut i miljön när däcken slits
 • Använd motorvärmare när det är 0 grader eller lägre i cirka en halvtimme innan du ska använda  bilen.

Hur en bil körs har stor påverkan, så kallad ”ecodriving” kan ge upp till 10-20 % lägre bränsleförbrukning:

 • Ha rätt lufttryck i däcken
 • Kör på hög växel
 • Håll hastighetsgränserna
 • Kör defensivt och undvik snabba inbromsningar
 • Ta bort takräcke och takbox när det inte behövs.
 • Undvik AC som ökar bränsleförbrukningen med 5 %

 

Cykla

Att gå och cykla är det miljömässigt smartaste transportvalet. Det ger inga eller mycket små växthusgasutsläpp (produktionen av cykeln avger förstås en del, men jämfört med en bil mycket lite). Dock kan det ju vara lite motigt att cykla innan man kommit in i det. Nedan finns tips på hur det kan kännas lättare.

 • Underhåll din cykel då och då så att den alltid funkar. Pumpa däcken, skölj av och ta bort smuts från kedjan, olja den.
 • Jämför hur mycket pengar du hade lagt på en bil – nog kan det vara värt att få sin stålkuse servad ibland så den fungerar så bra det bara går?
 • Skaffa en cykelkorg så du kan ta av dig plagg och lägga i den allt eftersom du blir varmare – enkelt sätt att minimera svett.
 • Skaffa bra regnkläder, och handskar till när det är kallt.
 • Är skyddet mot kedjan på din cykel inte nåt vidare? Sätt gummiband runt ankeln så byxorna sitter tightare och inte kommer emot och blir oljiga!
 • Dubbdäck på vintern förenklar vintercyklingen
 • På flera arbetsplatser finns tillgång till dusch som man kan använda om man cykelpendlar. Kolla hur det ligger till på din om du vill prova!
Lastcykel

Om man har barn eller ofta har mycket packning kan det vara värt att investera i en lastcykel. Det finns en rad olika märken och modeller beroende på behov.