LIVSMEDEL- DRYCK

Källor

PÅ VÄG MOT MILJÖANPASSADE KOSTRÅD Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd (2008). En rapport gjord av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Livsmedelsverket, som är underlaget till Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

DYRARE MAT, NU! En tankesmedja som arbetar för att söka lösningar på hur vi kan åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion av mat. MILJÖSMARTA MATVAL Förslagen som regeringen stoppade (2011). En folder, framställd av Dyrare mat nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som innehåller Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

DYRARE MAT, NU! En tankesmedja som arbetar för att söka lösningar på hur vi kan åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion av mat. MILJÖSMARTA MATVAL Förslagen som regeringen stoppade (2011). En folder, framställd av Dyrare mat nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som innehåller Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

AFRIKAGRUPPERNA En solidaritetsorganisation som arbetar för en mer rättvis värld och bedriver utvecklingssamarbete i södra Afrika. Afrikagrupperna bedriver bland annat kampanjen “Rättvis vinhandel” för schyssta levnads- och arbetsvillkor i vinbranschen.

FAIR ACTION En ideell förening som arbetar för en mer rättvis handel och bevakar svenska företags handel med låginkomstländer. Har bland annat rapporterat om frukt och tonfisk.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN En av Sveriges största ideella föreningar som arbetar med miljöfrågor inom en mängd områden, bland annat livsmedel som kaffe, te, vatten m.m.

Information om

<ahref=”https://www.naturskyddsforeningen.se/faqkaffe” target=”_blank” rel=”noopener”>Kaffe och kafferapport av Naturskyddsföreningen

SOMO En holländsk ideell organisation som granskar multinationella företag och bland annat har undersökt teodlingens sociala och miljömässiga konsekvenser.

SWEDWATCH En organisation som granskar svenska företag i låglöneländer och har granskat företag i bland annat fisk-, kaffe- och frukt- och bärbranschen.

VÄRLDSNATURFONDEN (WWF) En av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer, som bland annat arbetar med problematiken kring fiske, palmolja och soja.

WE EFFECT En svensk biståndsorganisation med koppling till den svenska kooperationen som bland annat har uppmärksammat problem i kaffebranschen.

SMMI Svensk mat- och miljöinformation verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Det gör de genom att informera om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet.

>VINDRUVOR OCH BEKÄMPNINGSMEDEL En rapport från Naturskyddsföreningen (2007). En rapport om frukt och bekämpningsmedel med särskilt fokus på vindruvor. Rapporten presenterar en studie av PAN Europe om rester av bekämpningsmedel i vin och en undersökning av bekämpningsmedelsrester i bordsdruvor gjord av EU-kommissionen.

KAFFE FRÅN BRASILIEN En bitter smak av orättvisa (2005). En rapport från Swedwatch som beskriver hur arbetsvillkoren i kaffeproduktionen i Brasilien är under all kritik och att en form av slavarbete till och med förekommer på vissa odlingar. Rapporten tar även upp en del av miljöproblemen i produktionen. Ladda ner rapporten HÄR

RÄTTVISA I DIN KAFFEKOPP Rapport från Utan Gränser (2004). Beskriver de katastrofala effekterna av kaffekrisen som uppstod i början på 2000-talet. Den orsakades bland annat av en avreglering av kaffemarknaden och drabbade de fattiga odlarna mycket hårt, medan de stora multinationella rosterierna kunde fortsätta att göra jättevinster. Intressant rapport för den som vill förstå kaffebranschen bättre. Läs en sammanfattning HÄR

PRISET FÖR DITT KAFFE Rapport från Utan Gränser (2005). En uppföljning till rapporten ”Rättvisa i din kaffekopp”. Visar utifrån en samling personliga berättelser vilka konsekvenser prispressen på kaffe fått för de enskilda människor som sliter på kaffefälten i Latinamerika. Läs en sammanfattning här.

WHAT’S REALLY IN YOUR CUPPA? A special investigation into the hidden costs of tea, milk and sugar (2011). En rapport om de gömda sociala och miljömässiga kostnaderna för en kopp te, från den brittiska miljötidningen The Ecologist. Ladda ner hela rapporten HÄR

RÄTTVISA I DIN KAFFEKOPP Utan Gränser (2004). En rapport från We Effect

PRISET FÖR DITT KAFFE  (2005). En rapport från We Effect.

VAD UPPNÅS MED RÄTTVISEMÄRKNING? Helena Johansson, Agrifood Economics Centre (2009).

COCOABAROMETERN 2018

SMMI Svensk mat- och miljöinformation.

SLU – Klimat-matlistan.

DOKUMENTÄREN DET VITA GULDET/THE MILK SYSTEM (ENGELSKA)

Afrikagruppernas rapport VINETS VÄG FRÅN DRUVA TILL GLAS- en granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Här finns en KORTARE KOMMENTAR om rapporten.

VINDRUVOR OCH BEKÄMPNINGSMEDEL En rapport från Naturskyddsföreningen (2007). En rapport om frukt och bekämpningsmedel med särskilt fokus på vindruvor. Rapporten presenterar en studie av PAN Europe om rester av bekämpningsmedel i vin och en undersökning av bekämpningsmedelsrester i bordsdruvor gjord av EU-kommissionen.

KVINNLIGA LANTARBETARE BETALAR PRISET FÖR BILLIGT VIN (2012) Sammanfattning av en rapport från Afrikagrupperna om hur livsvillkoren ser ut för de kvinnor och män som plockar druvorna och processar vinet i Sydafrika.

Svenskt vatten, kranvatten vs flaskvatten Svenskt vatten skriver om skillnader mellan kranvatten och flaskvatten.