KAKAO & CHOKLAD

Arten kakao (Theobroma cacao L.) hör hemma i Sydamerika, men odlas idag längs hela ekvatorn.

 • Cirka 70% av kakaon odlas i Västafrika där Elfenbenskusten och Ghana är de två största producenterna.
 • De ekologiska problemen inom kakaoodlingarna består bland annat av en utbredd regnskogsskövling, övergödning samt förgiftade marker och vattendrag på grund av bekämpningsmedel.

 

Rättvis handel
 • Det finns även en del sociala problem inom kakaoindustrin, bland annat slavarbete, barnarbete och trafficking för att nämna några.
 • Problemen har sin grund i att industrin inte vill betala tillräckligt för kakaon och i förlängningen för att vi konsumenter ändå fortsätter att köpa deras produkter.
 • Även då rättvisemärkningar är ett steg i rätt riktning så utgör de i praktiken inte mer än ett kortsiktigt plåster.
 • Det är även viktigt att läsa på ordentligt om vilket företag som ligger bakom en produkt.
 • Idag vill tillverkare gärna profilera sig som socialt ansvarstagande, och produkter som vid en första anblick framstår som hållbara kan i själva verket vara tillverkade av de sämre aktörerna inom industrin.

 

Bättre alternativ
 • Något som de flesta konsumenter faktiskt inte är medvetna om är att det idag finns gott om alternativ till industrichokladen. Detta är choklad som tillverkas av fristående chokladtillverkare, ofta i liten skala och med ett starkare fokus på kvalitet, hållbarhet och transparens. Den här typen av choklad benämns på engelska som craft chocolate (hantverkschoklad) eller bean to bar-choklad, vilket syftar på att den tillverkas direkt från kakaobönor (och inte från kakaomassa).
 • Idag finns ungefär 400 fristående chokladtillverkare och siffran växer varje år. Priset är lite högre då de betalar betydligt mer för kakaon men har lättare att garantera bra kvalitet och acceptabla sociala förhållanden.
 • COCOABAROMETERN är en bra och oberoende källa till information om kakaoindustrin, där rapporter tas fram vartannat år av ett grupp organisationer i ledning av Voice Network. De publicerar även mindre, rådgivande dokument med fokus på olika delar av industrin.

 

Tips för en medveten konsumtion av kakao och choklad
 • Handla ekologisk och rättvisemärkt kakao och choklad
 • Titta efter tredjepartscetifieringar
 • Köp gärna kakao och choklad från mindre företag som jobbar mer småskaligt och hållbart
 • Konsumera mindre choklad – men av bättre kvalitet!
 • Handla ekologisk och rättvisemärkt kakao och choklad
 • Titta efter tredjepartscetifieringar
 • Köp gärna kakao och choklad från mindre företag som jobbar mer småskaligt och hållbart
 • Konsumera mindre choklad – men av bättre kvalitet!