HEM & TRÄDGÅRD

Belysning

Det går att spara mycket energi genom att välja rätt lampa. Den vanliga glödlampan började fasas ut redan 2012 och har ersatts av LED-lampor som drar 80 % mindre el. Lampor är numer energimärkta precis som kyl och frys, titta efter lampor som har märkningen A++. Du kan också använda dig av Energimyndighetens app LAMPGUIDEN.

Tips för energisnål belysning

 

Källor

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

ECO PROFILE

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

WWF

LIVSMEDELSVERKET – Grilla säkert och njut av maten [2019-07-01]

TESTFAKTA [2019-07-01]

KEMIKALIEINSPEKTIONEN – Rapport: “Kemikalier i varor – var finns kunskapen?” (2002) [2019-07-01]

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY – “Mineral oil hydrocarbons: EFSA publishes opinion on these complex compounds” [2019-07-01]

FOOD DRINK EUROPE and Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) –  “Toolbox for preventing the transfer of undesired mineral oil hydrocarbons into food” [2019-07-01]

LIVSMEDELSVERKET – Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) [2019-07-01]

ENERGISMARTA HEM

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

WWF

LIVSMEDELSVERKET – Grilla säkert och njut av maten [2019-07-01]

TESTFAKTA [2019-07-01]

KEMIKALIEINSPEKTIONEN – Rapport: “Kemikalier i varor – var finns kunskapen?” (2002) [2019-07-01]

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY – “Mineral oil hydrocarbons: EFSA publishes opinion on these complex compounds” [2019-07-01]

FOOD DRINK EUROPE and Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) –  “Toolbox for preventing the transfer of undesired mineral oil hydrocarbons into food” [2019-07-01]

LIVSMEDELSVERKET – Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) [2019-07-01]