Försäkringar & Pensionssparande

Varför är det viktigt att investera hållbart?

Försäkringar och pensionssparande är områden där vi kan använda vår konsumentkraft för att våra pengar ska investeras på ett hållbart sätt. Försäkringar är inte bara en stor utgift både privatpersoner och företag. Varje år betalas det in miljardbelopp till försäkringsbolag som sedan placerar pengarna i fonder och aktier. Den svenska försäkringsbranschen förvaltar ett kapital på drygt 2500 miljarder kronor. Inte sällan investeras dessa pengar i branscher som är miljömässigt ohållbara. Det finns också etiska aspekter kring social och ekonomisk hållbarhet att ta hänsyn till. Våra försäkringspremier kan riskera att hamna i vapenindustrin eller kärnvapenproduktion. 

Försäkringsbolagen är också konsumenter vid skadereglering där tjänster och produkter köps upp. Här gäller det främst att se till att de produkter som används vid lagning och ersättning är miljömässigt hållbara. Återbruk av delar och material är till exempel ett sätt att spara energi och naturresurser.

Märkningar som kan underlätta

Du som konsument kan titta efter märkningen Bra miljöval. Det finns i dagsläget ett flertal försäkringar för både bostäder och bilar som är märkta med Bra Miljöval. De krav som ställs på försäkringsbolaget för att få märkningen Bra Miljöval är: 

  • Att bolaget agerar miljömedvetet i upphandling och drift.
  • Att anställda inom bolaget har goda miljökunskaper och agerar för att minska bolagets miljöpåverkan.
  • Att bolaget kan visa att skador regleras på sätt som utgår ifrån högt ställda krav på miljöhänsyn.
  • Att bolaget redovisar hur försäkringskapitalet placeras, med syftet att verka med hög grad av miljöhänsyn.
  • Att bolaget hjälper försäkringskunderna till mer miljöanpassning i sin vardag.
Vill du veta mer?

Så är ett annat tips att använda Fair Finance guide där man kan granska olika banker utifrån klimat-, miljö- och etiska kriterier. Flera av bankerna säljer också försäkringar. Guiden ger också en bra överblick över olika svenska bankers hållbarhetsarbete samt möjligheter att få tips på hur man kan spara hållbart. Inte minst är det viktigt när det gäller premiepensionen (orange kuvert) som placeras i fonder. 

Läs mer om miljömärkta hemförsäkringar och försäkringar märkta med Bra miljöval hos Naturskyddsföreningen.

Källor

Sidan uppdaterades maj 2021.