DATOR & SKRIVARE

Datorer

En stor del av en dators miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen under användningsfasen, men tillverkningsfasen har också stor betydelse. För att tillverka en dator behövs, enligt FN, ungefär 1 500 liter vatten, 5 300 kwh energi, 240 kilo fossila bränslen och 22 kilo kemikalier, sammanlagt 1,8 ton naturresurser. Därför är det minst lika viktigt att inte köpa en ny dator i onödan som att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen när man använder sin dator.

Liksom annan elektronik är tillverkningen av datorer energikrävande och miljöbelastande. Tillverkningen sker ofta i låglöneländer främst i Asien där arbetsvillkoren är bristfälliga med låga löner, obligatorisk övertid som överstiger den lagliga arbetstiden, bristande skyddsutrustning och kränkningar av mänskliga rättigheter. Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik HÄR.

 

Tips för en medveten konsumtion av datorer
 • Fundera noga innan du köper en ny dator. Försök helst uppgradera den du har, kanske räcker det att byta minneskort eller processor.
 • Om du köper nytt, välj en dator som passar dina behov. En kraftfull dator som mest används för ordbehandling och internetsurfande drar betydligt mer energi än vad som är motiverat för uppgifterna, vilket tär på miljön helt i onödan.
 • Tänk även på vilka material som ingår i datorn (tungmetaller i batterier, flamskyddsmedel, kvicksilver i bildskärm) samt hur tillgången på reservdelar är för produkten, så att den går att reparera och inte behöver bytas i onödan.
 • Titta efter en miljömärkt dator (se nedan).
 • Att tänka på för att minska energiförbrukningen när du använder datorn är att använda energisparläge, inte använda skärmsläckare och stänga av datorn när den inte används.
 • Lämna alltid in uttjänta datorer till återvinning, HÄR kan du hitta din närmaste återvinningscentral.
 • Titta efter aktuella märkningar på vår MÄRKNINGSGUIDE

 

Skrivare

Som med all elektronik behövs mycket råvaror, metaller och kemikalier för att tillverka skrivare. Även användningen påverkar miljön eftersom det går åt både elektricitet, bläck och papper. Därför bör man använda sin skrivare länge och inte köpa en ny när bläckpatronen tar slut, trots att en ny skrivare kan vara billigare än en ny bläckpatron. Det är viktigt att lämna in både tomma bläckpatroner, tonerkassetter och uttjänta skrivare till återvinningen för att förhindra att kemikalier läcker ut i naturen. Då kan även materialet tas tillvara i tillverkningen av nya produkter.

 

Tips för en medveten konsumtion av skrivare
 • Välj en miljömärkt skrivare om du köper ny (se nedan). Fråga också efter den mest energisnåla.
 • Välj helst miljömärkta och återfyllda tonerkassetter och bläckpatroner. Kolla om leverantören du köper av har ett retursystem för återsändning av dina tomma tonerkassetter och bläckpatroner. Det brukar finnas information om detta på eller i kartongen, fråga annars i butiken.
 • Uttjänta skrivare och tomma tonerkassetter och bläckpatroner ska lämnas till återvinningscentralen. HÄR finns information om olika kommuners återvinningssystem. Tonerkassetter kan också kostnadsfritt lämnas tillbaka till butiken.
 • Titta efter aktuella märkningar på vår MÄRKNINGSGUIDE