BANKER & INVESTERINGAR

Att vad du jobbar med – avlönat eller oavlönat – kan påverka jorden på ett positivt eller negativt sätt är du nog medveten om. Men har du tänkt på vad dina pengar jobbar med?

  • Miljö- och klimatpåverkan av ditt sparande och dina investeringar kan vara större än miljö- och klimatpåverkan av din samlade övriga konsumtion, även när man räknar med t.ex. boende och resor.
  • Om du inte aktivt tagit ställning till frågor om hållbarhet när du valt var du placerar dina pengar så finns det tyvärr en stor risk att de jobbar för projekt och verksamheter vars arbete motverkar de Globala Målen för hållbar utveckling.
  • De sju största bankerna i Sverige satsar nästan dubbelt så mycket av spararnas pengar i fossil energi jämfört med hållbar energi.
  • Var hushållen placerar sina pengar gör stor skillnad. I december 2018 kom 44% av bankernas inlåning från hushållen. Dessutom står hushållen för omkring 40% av Europas samlade finansiella tillgångar. Eftersom hushållens pengar utgör en stor del av den finansiella marknaden har vi tillsammans stor konsumentkraft.

Även om vi gör vårt bästa för att leva hållbart kan det vara svårt att veta vad ens pengar gör på banken. Företag som man kanske aldrig skulle välja att investera i själv är en del i en fond man äger, utan att man kanske riktigt har koll på det. Hur ska man tänka för att kunna göra hållbarare investeringar? Hur hållbar är en “hållbar fond” egentligen, och är vissa banker bättre än andra? Precis som att du kan göra skillnad genom hur du väljer att spendera dina pengar, kan du göra skillnad genom att se över hur du sparar och investerar de pengar du inte vill spendera just nu. Genom att medvetet välja var du placerar och investerar dina pengar så kan du låta dina pengar jobba för att vi ska nå de globala målen.

 

Att välja bank

Även om vi gör vårt bästa för att leva hållbart kan det vara svårt att veta vad ens pengar gör på banken. Företag som man kanske aldrig skulle välja att investera i själv är en del i en fond man äger, utan att man kanske riktigt har koll på det. Hur ska man tänka för att kunna göra hållbarare investeringar? Hur hållbar är en “hållbar fond” egentligen, och är vissa banker bättre än andra?

Många banker ställer krav på att deras arbete ska stå sig i hållbarhetsperspektiv, både socialt och miljömässigt. Fair Finance Guides ÅRLIGA GRANSKNING av Svenska bankers hållbarhetsbetyg visade dock 2019 att flera av dem behöver kavla upp ärmarna och jobba hårdare. På FAIR FINANCE GUIDE kan du läsa mer om enskilda bankers hållbarhetsarbete (både hur tuffa krav som ställs, men också hur arbetet för att nå dem går), men även enkelt jämföra två eller fler banker. Du kan läsa mer om bankens ställning i de frågor du tycker är viktigast, vare sig det är vapen, korruption, klimatförändringar, djurskydd eller mänskliga rättigheter. Ett kanonverktyg för att leda en rätt inom hållbara finanser! Fair Finance Guide har även en SPARGUIDE med tips till dig på hur du kan påverka finansbranschen och spara mer hållbart.

Bankföreningen skriver att den grundläggande uppgiften för en bank är att göra det möjligt att omvandla sparande till finansiering och investeringar. ”På så sätt bidrar banker och även andra företag i den finansiella sektorn till en effektiv fördelning av kapital i samhället – pengarna används där de gör störst nytta”. Om alla banker verkligen ser till att pengarna används där de gör störst nytta är dock något som kan ifrågasättas. De sju största bankerna i Sverige satsar nästan dubbelt så mycket av spararnas pengar i fossil energi jämfört med hållbar energi. Dessutom gör de flesta banker inte mycket för att vi ska nå de globala målen.

Det största finansiella området för banker är utlåning. Till vem och under vilka förutsättningar banker lånar ut pengar kan göra stor skillnad. Tyvärr finns det idag en bristande insyn i bankernas utlåning, så det är svårt för dig som kund att få insyn i om dina sparpengar lånas ut till verksamheter som är sammankopplade med till exempel barnarbete eller miljöförstöring. Hur bankerna förhåller sig när det gäller utlåning till privatpersoner är förstås också en viktig fråga. Den bristande insynen beror till del på en lag som kallas banksekretessen. Vissa delar av lagen är väldigt bra då den är till att skydda kunderna och deras rätt till sekretess, men tyvärr så är den i dagsläget utformat på ett sådant sätt att den även försvårar granskning av hur banken lånar ut pengar.

Många känner inte till att det finns alternativ till de stora bankerna. Eftersom hushållen står för ca 44% av bankernas inlåning skulle det göra stor skillnad om alla flyttade sina pengar till en bank som använder de inlånade pengarna till att finansiera och investera i verksamheter som bidrar till omställningen mot hållbarhet. Det finns inte bara många olika banker att välja på, utan även olika typer av banker. Vilken affärsmodell en bank har påverkar hur de kommer att använda dina pengar. Nedan finner du en kort sammanfattning om vilka olika typer av banker det finns att välja på.

 

Affärsbank

Den vanligaste typen av bank är affärsbanker med bolagsformen bankaktiebolag. Som aktiebolag bedrivs de med huvudsyftet att gå med vinst och skapa en så god avkastning som möjligt till sina aktieägare. Ett aktiebolag kan välja att inte maximera vinsten till varje pris, utan att endast maximera vinsten i den utsträckning det går i linje med värderingar eller principer som bolaget beslutat om. Sveriges största banker är alla affärsbanker. Även Swedbank som bildats genom sammanslutningar av sparbanker och föreningsbanker är idag en affärsbank.

 

Sparbank

Sparbanker är lokala banker som verkar för att främja sparandet. Sparbanker lyder under en särskild lag – sparbankslagen. Sparbanker har likt stiftelser inga ägare. Istället har de så kallade huvudmän som utför överinsyn och utser bankens styrelse. Sparbankerna försöker också förvalta sitt kapital på ett sådant sätt att de ger vinst. Men vinsten delas inte ut till ägarna (för det finns ju inga). Istället används vinsten till att stödja projekt och verksamheter lokalt i det område där banken verkar.

 

Medlemsbank

Det finns två medlemsbanker i Sverige, JAK Medlemsbanken och Ekobanken. Medlemsbanker lyder under medlemsbankslagen och är ekonomiska föreningar. I JAK Banken äger medlemmarna banken till lika delar och alla har en röst på den årliga stämman. Även Ekobanken ägs av medlemmarna, men i Ekobanken kan man köpa extra andelar i banken och då även få fler röster på den årliga stämman. Av de 9 banker som Fair Finance Guide granskat får JAK medlemsbank och Ekobanken överlägset bäst betyg.

 

Fonder

När man köper aktier är det lätt att välja företag man känner rimmar väl med ens egna värderingar. Fonder kan vara lurigare – hur vet jag att fondförvaltarna inte investerar i sånt jag själv aldrig skulle välja? När det kommer till att navigera genom djungeln av “hållbara” fonder så finns lyckligtvis för dig som konsument en hel del hjälp att tillgå. “Att placera sina sparpengar i fonder som investerar i solceller, vindkraft och miljöteknik har visat sig framgångsrikt – inte bara för klimatet och miljön, utan också för plånboken. Fonder inriktade på hållbar energi har gått bäst av alla i år, samtidigt som placeringar i fossilbolag har varit en förlustaffär.” Detta skriver FAIR FINANCE GUIDE i oktober 2020.

På senare tid har det kommit fler och fler så kallade hållbara fonder. Enligt DAGENS INDUSTRI kan man kalla det en ”megatrend” – suget efter hållbarhet i fonder är stort. Dessa fonder kallas ”SRI-fonder” – Sustainable and Responsible Investments. Detta kan innebära att man t.ex undviker att investera i bolag som har negativ påverkan på miljö eller människors liv och hälsa, eller att man investerar i sådana företag som har positiv påverkan. Läs gärna mer om vad hållbara fonder innebär på Fondbolagens Förening FONDKOLLEN. Men att välja en helt hållbar fond är inte helt rätt. Ofta reserverar sig fondförvaltarna att investera i t.ex 10% vapen eller 5% fossila bränslen, men kan ändå kalla fonden för hållbar eller etisk. Du kan läsa mer om hur fonden använder dessa kriterier och märkningar på sina sparprodukter bland annat på bloggen KLIMATPORTFÖLJEN. Du kan läsa mer om olika sätt att arbeta med hållbara investeringar, såsom “integrering”, “exkludering” och “bäst i klassen”, på Sveriges forum för hållbara investeringar – SWESIF. För att vara riktigt säker på vad som ingår, och vad man får kan man kolla in varje enskild fond noga. Detta kan man göra enkelt på HÅLLBARHETSPROFILEN vilket är en tjänst från Swesif. Sök på fonden då funderar på att investera i och se vad de har för riktlinjer och vilka sorters bolag de premierar eller väljer bort.

 

Pension

När det gäller pensionssparande gäller förstås samma sak som vid fondsparande. Många pensionsbolag och pensionsfonder utger sig för att ta allvarligt på att investera i socialt och miljömässigt hållbara bolag. Huruvida detta stämmer är inte alltid helt givet. Notera gärna vilka branscher som utesluts ur fonden – i flera fall lämnas en del att önska och vissa branscher som kanske borde uteslutas för att kallas hållbar finns inte med i listan. På PENSIONSMYNDIGHETEN kan man läsa om vilka slags bolag de olika pensionsfonderna består av, och vilka riktlinjer som finns. De som är märkta med ”M/E” ska ha miljö- eller etiskt hållbar profil.

 

Källor

BANKFÖRENINGEN Bankernas funktion

BANKFÖRENINGEN Rapport bankernas i Sverige

FAIR FINANCE GUIDE

FAIR FINANCE GUIDE Gröna fonder är det nya svarta

DAGENS INDUSTRI Stort sug efter hållbara fonder – “en megatrend”, 28 januari 2018

FONDKOLLEN

HÅLLBARHETSPROFILEN

KLIMATPORTFÖLJEN Klimatportföljen – hållbart sparande som slår index

SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR Vad är hållbara och ansvarsfulla investeringar?