Projekts

Projekts

hur vi hjälper!

Circular Monday

Dagen för cirkulär konsumtion som infaller måndagen innan Black Friday är en svensk kampanj som vuxit till en internationell rörelse i över 23 länder.

STÖD OSS

Advisory Boards

Science Park Borås arbetar med de 17 målen i Agenda 2030. Skärningspunkten mellan näringsliv, forskning, offentliga aktörer och civilsamhälle.

STÖD OSS