Medveten mat- september 2021

790 kr

Medveten Konsumtion är en allmännyttig ideell förening som innehar A-skatt och fakturerar därför utan moms.

Under två spännande delkurser får du fakta om de utmaningar vi står inför kopplat till livsmedelsförsörjning och matkonsumtion, men framförallt inspiration och handfasta tips på hur ni kan konsumera mat mer medvetet. Med mer medvetna val av livsmedel och den mat som serveras kan vi göra stor skillnad!

Artikelnr: DIST-MDVTN-MAT-sept Kategori: Produkt ID: 17723

Beskrivning

Grundkurs för dig som arbetar med livsmedel

Hållbarhet inom livsmedel relaterar till miljöaspekter som klimatpåverkan, förlust av biologisk mångfald, vattenanvändning, bekämpningsmedel, transporter och avfall. Den ökande medvetenheten kring matens miljöpåverkan har lett till en ökad efterfrågan på mer ekologisk, växtbaserad, närproducerad och säsongsbetonad mat. Mat som oftast är mer hållbar. Denna distanskurs ger dig som arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet grundläggande kunskaper för att påbörja arbetet med hållbarhet. Under två spännande delkurser får du fakta om de utmaningar vi står inför kopplat till livsmedelsförsörjning och matkonsumtion, men framförallt inspiration och handfasta tips på hur ni kan konsumera mat mer medvetet.

Genom den första delkursen får du övergripande kunskaper i hur konsumtion påverkar miljö och klimat negativt och hur vi kan äta för att minska de negativa effekterna. Den andra delkursen fokuserar på mat, ger tips och idéer samt lyfter fram goda exempel som du kan inspireras av din egen verksamhet. Med mer medvetna val av livsmedel och den mat som serveras kan vi göra stor skillnad!

Varje kurstillfälle publiceras i en sluten grupp på vår digitala plattform som också fungerar som diskussionsforum. Under de två delkurserna medföljer en uppgift som du som deltagare förväntas svara på. I uppgiften får du möjlighet att reflektera över vad du kan förändra där du själv är anställd, i syfte att minska verksamhetens påverkan på klimat och miljö. Du ska även kommentera på minst två av dina kurskamraters svar, i syfte att skapa diskussion. Detta ska slutföras senast sista kursdagen, och är obligatoriskt för att erhålla ett intyg från kursen. Det blir alltså inga kunskapsprov utan vi vill främja diskussion och reflektion.

Under kursperioden har du tillgång till kursens forum där du kan diskutera med andra kursdeltagare och du gör de olika momenten när det passar dig. Efter genomgången godkänd kurs erhålls intyg. För att genomföra kursen behöver du ha tillgång till en dator med internet men inget annat behövs.

 

Tidsåtgång

Det finns fördjupningsmaterial och rapporter samlade i varje delkurs så det är svårt att uppskatta hur mycket tid du behöver lägga ner, men förbered dig på minst 4 timmar per delkurs för att hinna med det grundläggande samt de obligatoriska diskussionsfrågorna.

Kursstart 27 september, 2021
Kursavslut 10 oktober, 2021
Kursansvarig Rebecka Fröberg

 

Upplägg

Vi publicerar en länk till varje ny delkurs på måndagar, sedan kan du öppna länken med föreläsningen hur många gånger du vill, vilken tid på dygnet du vill. Du behöver tillgång till en dator med internet, inget mer behövs. Har du frågor kring anmälan, upplägget eller något annat om kursen, mejla kursansvarig rebecka.froberg@medvetenkonsumtion.org

OBS! All aktivitet sker på distans.