Den 1 juni 2017 blev det lag för alla butiker att informera om plastpåsarnas negativa miljöpåverkan. Det resulterade i att många butiker valde att börja ta betalt för sina plastpåsar. Detta resulterade i 2,5 miljoner färre plastpåsar än under samma period förra året. Hurra säger vi!

Enligt EU:s plastpåsdirektiv ska användningen av plastpåsar i EU minska från cirka 198 påsar per person och år till 90 påsar år 2019 och 40 påsar år 2025.

Tags: