De rikaste ökar utsläppen

En viktig del i Medveten Konsumtions uppdrag är att tillgängliggöra forskning och annan information för allmänheten. En del i det arbetet är att vi sammanfattar forskningsrapporter och publicerar dem här och i våra nyhetsbrev med mera. Vi erbjuder sammanfattningar inom flera olika forskningsområden. Under varje sammanfattning finns en länk till hela rapporten. På den här sidan hittar du forskning inom jämlikhet eller kanske snarare ojämlikhet. De rikaste ökar utsläppen, kopplade till konsumtion, medan utsläppen från de fattigaste och från medelinkomsttagare minskar.

Confronting carbon inequality in the European union, Oxfam Media briefing

8 december 2020

Mellan 1990-2015 minskade konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp men Oxfams rapport visar att minskningen inte skett jämnt över olika inkomstgrupper och varit förknippat med en ökad ekonomisk ojämlikhet. Medan utsläppen kopplade till konsumtion minskade med 24% från de fattigaste 50% och 13% från medelinkomsttagare så ÖKADE de rikaste 10% sina utsläpp med 3%. Den rikaste 1% ökade sina utsläpp med 5%.

För att lyckas med den drastiska utsläppsminskningen som behövs till 2030 så måste Europas ledare sätta rättvisa i fokus i ”green deal”. Dealen måste tackla utsläpps-ojämlikhet både mellan rikare och fattigare länder inom EU såväl som den ojämlikhet kopplat till utsläpp som finns inom länderna. Utöver en positiv effekt på klimatet skulle detta även ge ökade jobbmöjligheter inom mer hållbara sektorer, minska priset av energianvändning i låginkomstfamiljer och förbättra både luftkvalitet och folkhälsan.

  • De rikaste 10% är ansvariga för över 27% av utsläppen i EU.
  • Koldioxidutsläppen från de rikaste 10% i Sverige är runt 8 gånger högre än vad den behöver vara 2030 för att begränsa globala uppvärmningen till 1.5C.
  • Bland de som släpper ut mest i EU stod transport (både i luft och på land) för 30-40%.
  • Transport står för över 25% av utsläppen i EU. Koldioxidutsläpp kopplat till flyg har mer än dubblerats sedan 1990.

 

Vad ledande inom EU bör göra
  • Använd revisionen av Energibeskattningsdirektivet (ETD) till att avsluta bidrag till användning av fossila bränslen i EU. Se till att skattenivåerna svarar för de sociala kostnaderna av klimatkrisen. Se till att inkomsterna används till att gagna låginkomsttagare och marginaliserade grupper i samhället.
  • Accelerera ”Renovations vågen” för att förbättra energieffektivitet i byggnader.
  • Förbjud försäljning av nya bilar/skåpbilar med förbränningsmotorer senast 2035. Främja bilfritt ägande genom att expandera offentlig transport (prio till låginkomst-, landsbygds- och marginaliserade områden). Främja bilfria städer, cykling och bilpooler för elektriska bilar.
  • Inför lagändringar som håller företag ansvariga för sina klimatutsläpp och för att minska dessa.
  • Gå vidare från att ha mantrat ”ekonomisk tillväxt”. Hitta nya enheter för att mäta socialt och miljömässigt välmående i Europa.
  • Se till att planera för dialog vid policy-utveckling för att se till att röster från arbetare, kvinnor, låginkomst- och marginaliserade grupper blir hörda.

Confronting carbon inequality in the European union