Onsdagen den 25 april 2018 bjöd Medveten Konsumtion i region Stockholm på en av flera frukostseminarier på söder. Denna gång handlade temat om ”Minskad köttkonsumtion”. Elvira Granqvist från Svensk Mat- och Miljöinformation (SMMI) informerade oss om mat och hållbar utveckling utifrån olika aspekter. Hon själv är intresserad av hållbar utveckling, vilket gör att hon i sitt ideella arbete vill förändra världen och ge vidare det som är kvar till framtida generationer. Med start i Sverige.

SMMI är en ideell organisation, vilken opinionbildar om mat och verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Aspekterna för dagen kring temat ”minskad köttkonsumtion” var mat och miljö, hälsa och djurrätt.

När det handlar om det hållbara miljöutvecklingen känner många kanske redan till det så kallade Parisavtalet, där uppvärmningsmålet ska hållas under 2⁰C, för att undvika ödesdigra konsekvenser av klimatförändringar. Denna fråga i sig, är ju väldigt stor, och påverkar självklart alla länders utsläpp. Al Gore har varit och är fortfarande en stor miljökämpe och känner att han kan påverka människor med anledning av sin bakgrund inom politiken. Elvira visade ett klipp från dokumentären An inconvenient truth där han åker upp på en hissramp för att tydligt synliggöra, hur mycket av våra växthusgasutsläpp som de facto kommer att öka, om vi fortsätter att konsumera och använda jordens resurser på det sättet vi gör idag. Och hur ska vi då göra för att motverka utsläppen? Vad ska vi tänka på? Hur kan var och en av oss bli mer medvetna i våra val under vardagen? Eller vet vi om hur våra val påverkar denna negativa utveckling, och ändå väljer att förtränga det?

Denna artikel kan vara en medvetnadehöjande sådan, kanske för att påbörja en process i tankarna hos var och en av oss, eller få ytterligare bekräftelse på att det faktiskt också stämmer, och att vi behöver fortsätta kämpa denna världsliga kamp för en hållbar utveckling på olika nivåer, med början i Sverige.

När man pratar om global uppvärmning så menar man att växthusgaserna i astmosfären ökar, vilka absorberar den värme som jorden avger och vi får därmed ett varmare klimat, vilket i sin tur leder till att medeltemperaturen stiger. Detta har inte undgått någon, vare sig i nyheter, debattforum (t ex politiska sådana) eller i form av naturkatastrofer runt om i världen. För att undvika kedjereaktioner, såsom torka, glaciärsmältning, havsnivåhöjning, vilket leder till mer svält, sjukdomar, öar och kuster svämmas över etc, är det viktigt att hålla temperaturökningen under 2⁰C. Detta skriver bl a Campbell P.J. MacKinnon & Stevens i sin bok från 2010 ”An introduction to Global Studies”.

Enligt statistik från Naturvårdsverket behöver dagens konsumtionsutsläpp av växthusgaser i Sverige minska från 11 ton per person till mellan 1-2 ton per person. Det är ganska rejäla siffror, och i sig väldigt allvarliga om man inte skulle minska på utsläppen. Av dessa siffror kommer en tredjedel av hushållens klimatpåverkan från maten, och då främst från kött.

Tags: