Medveten konsumtion ville veta mer om hur konsumenter kan göra etiska och hållbara investeringar. Därför var vi idag på plats vid Sveriges konsumenters seminarium Konsumentmakt på den globala finansmarknaden för att få svar på hur medvetna konsumenter kan göra rätt val och påverka.

”Vilka frågor ska konsumenterna ställa till era finansiella rådgivare för att det ska få effekt? frågade Medveten konsumtion Sasha Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea under Sveriges konsumenters seminarium Konsumentmakt på den globala finansmarknaden. Sasha svarade: ”Hur ser era ansvarsfulla investeringar ut? Vilka etiska fonder har ni? Vilken fond är klimatsmart?” Medveten konsumtion kontrade med “Är det säkert att det får effekt?”
Sasha svarade ”Det får effekt”

När Medveten konsumtion ringer till Nordeas rådgivning ges informationen att etiska fonder undviker investeringar i tobak, alkohol och vapen. Vi frågar oss då om det betyder att alla fonder som undviker tobak, alkohol och vapen är etiska? Det är här som vi medvetna konsumenter kan välja fonder som är etiska och samtidigt bidrar till hållbara investeringar ekologiskt och socialt. Som medveten konsument är det därför viktigt att ställa sig frågan; hur vill jag att mina pengar förvaltas och i vad?

Alla pengar som vi konsumenter har på våra bankkonton eller investerade i fonder, aktier och liknande förvaltas av bankerna och investeras på något sätt i olika bolag. Lönen som kommer in på mitt bankkonto investeras också i olika bolag. Det betyder att vi kan påverka enormt mycket bara genom att välja var vi placerar våra pengar. När vi investerar i en etisk fond betyder det inte att vi investerar i en hållbar verksamhet. Vi kan välja hållbara fonder som investerar i t.ex. hälsa och rättvisa och samtidigt är etiska. Det är viktigt att vi börjar ställa frågor till rådgivarna om vilka alternativ vi har. Det är enda sättet vi kan få information till att göra medvetna val.

Ekobanken var på plats och menade att individer kan ta ansvar för sina egna investeringar och det går att investera både etiskt och hållbart.

Finansmarknadsministern efterfrågade ett påtryck från konsumenter och menade att det personliga intresset och valet har stor påverkan i längden. ”Folk får även göra dumma val, det går inte att förbjuda sånt”, sa finansmarknadsminister Peter Norman.

 

STÖD OSS
Tags: