I anslutning till utdelningen av konsumentpriset Blåslampan anordnade Sveriges Konsumenter en seminariedag på temat spaning mot framtiden. Medveten Konsumtion var då inbjudna att hålla ett kort föredrag och delta i paneldiskussion.

Vi pratade om olika myter kring konsumtion, politikernas roll samt mer hållbara lösningar som eventuellt kan vara på gång inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vi tog upp exemplet med Lånegarderoben där man kan låna kläder istället för att köpa och pekade på att detta skulle kunna göras inom en mängd olika områden. Meta Troell från Svensk Handel höll trodde också på detta som något som kommer. Om man till exempel vill han en japansk mmiddag hemma så borde man enkelt kunna hyra lämpligt porslin för detta. Och varför ska varenda hemmafixare ha en egen uppsättning proffsverktyg när man bara snickrar en eller två gånger per år. Det borde ju kunna lösas med en verktygspool istället.

Vi tog också upp politikernas viktiga roll. Om ansvaret för en mer hållbar konsumtion ska ligga på konsumenten (vilket de flesta politiker och företag anser idag) så är en grundförutsättning att det finns full information om alla produkter på marknaden. Man måste enkelt kunna se var varan är tillverkad och på vilket sätt, vilket man inte kan idag. Och denna information kommer inte sättas ut på förpackningarna om inte politiska beslut ger tydliga riktlinjer för av som gäller.

De tre myterna kring hållbar konsumtion som vi avlivade var:

1) Sverige är bäst på miljö

Om man tittar på det etablerade begreppet ekologiskt fotavtryck konsumerar vi svenskar ungefär 3 gånger mer än jorden tål. Bara ett 10-tal länder i världen har större miljöpåverkan per person än vi svenskar. Tittar man enbart på klimatpåverkan, som ju varit populärt senaste tiden, så ligger vi också extremt dåligt till. Vi släpper ut ungefär 10 ton koldioxid per år och person mot de 1-2 ton som anses rimligt. Det är i princip bara i riktigt fattiga länder som man har en rimligt miljövänlig konsumtion och livsstil.

2) Teknikutvecklingen löser allt

Erfarenheten pekar snarare på den sk rekyleffekten, dvs att tekniska landvinningar alltid tycks ätas upp av den ökade konsumtionen. Våra bilar har idag mycket effektivare motorer än för 10 år sen och släpper ut mindre per mil, men ändå ökar de totala utsläppen från biltrafik (vi kör mer, har större bilar osv). Avfallshanteringen blir allt effektivare, men den totala avfallsmängden ökar samtidigt.

3) Vi går mot en ren och grön tjänsteekonomi

Det är precis tvärtom. Om man tittar på hur vi konsumerar i Sverige idag så är endast 15 procent vad vi skulle kalla rena tjänster, dvs den typ av tjänster som har låg miljöpåverkan. Denna andel minskar dessutom för varje år, vilket gör att en större och större del av vår konsumtion blir materiell. Vi är alltså inte på väg mot någon ren och grön tjänsteekonomi just nu och det mesta pekar på att vi inte kommer att vara det framöver heller (det finns inbyggda mekanismer som gör att tjänster blir dyrare och dyrare jämfört med varor).
 

Om du undrar mer om underlaget för dessa påståenden är du hjärtligt välkommen att höra av dig till johan@medvetenkonsumtion.org

Tags: