I helgen anordnas Miljötinget i Ludvika, ett tre dagars forum om miljöfrågor för unga.

Miljötinget är öppet för alla niondeklassare och gymnasieelever i hela Sverige. Det är en mötesplats för alla unga som är intresserade av miljöfrågor på ett eller annat sätt. Medveten Konsumtion kommer hålla en inspirerande workhop om hur man tar makten över sina val i butiken!

Läs mer på www.miljotinget.se/

Tags: