Idag inträffar Overshoot Day – dagen då världens miljöbudget av förnybara resurser är slut för i år (främst på grund av koldioxidutsläppen) – hela en dag tidigare än förra året. WWF rapporterar att om alla levt som snittsvensken hade jordens resurser tagit slut redan i våras, och globalt lever vi som vi hade 1,7 planeter. Så vad händer kring hållbarhetsfrågan på den politiska arenan? Vår styrelserepresentant Malin Möller delar här sina tankar kring hennes upplevelse av frågan under Almedalsveckan. 

“Sitter på färjan tillbaka till fastlandet efter att ännu ett år besökt Visby under Almedalsveckan. Som alltid är det full fart i varje hörn och mängder av seminarier inom hållbarhetsområdet. Men jag håller med om det som en person i mitt nätverk sa att i år kändes det som om hållbarhetsfrågan var på riktigt för första gången. Att politiker och företagsledare tagit frågan till sig.

Många seminarier och intressanta samtal har gett mig många intryck att ta med mig hem.

Naturligtvis så var Agenda 2030 ett populärt ämne på årets Almedalsseminarier. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom; att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; att lösa klimatkrisen. Här lyfts näringslivet som en viktig aktör för att lyckas.

Intressant är att nu är alla överens om att vi måste ställa om till en fossilfri fordonsflotta; politiker, miljömänniskor och fordonsbranschen. Allt tror dessutom att vi kommer klara målet till 2030. Men att det inte är en teknik som är lösningen, utan det kommer vara flera vägar dit.

Det förslag jag tog till mig mest under dagarna var förslaget om att göra milersättningen fordonsoberoende, vilket den redan är i t ex Danmark och Norge.

Vid flera seminarier kom det upp att vi står inför disruptiva förändringar inom mobilitet, att vi kommer se liknande förändringar för transporter och mobilitet som vi sett inom telekom. Fokus kommer att ligga på hur vi tillgodoser människors behov av att förflytta sig som en tjänst och där digitalisering är en del i lösningen.

Det lytes på flera håll att för att skapa en hållbar konsumtion behövs samarbete. Vi behöver engagerade och kloka beslutsfattare, medvetna konsumenter som tänker globalt, handlar lokalt och väljer miljömärkt. Vi har ett gemensamt ansvar.

Jag noterade att cirkulär ekonomi är hett i inom alla olika branscher och är det som jag tycker diskuteras mest just nu inom hållbarhetsområdet. Att cirkulär ekonomi inte är en vision eller mål, där vi måste sluta med slit-och-slängsamhället och istället ta tillvara och återanvända/återvinna de resurser vi har. Att vi behöver implementera nya cirkulära affärsmodeller som är ekonomiskt lönsamma och har positiva effekter på människa och miljö. Intressant där är t ex företaget Godsinlösen som visar att den cirkulära ekonomin kan omsättas till en lönsam verklighet, på fem år har bolaget vuxit från 0,5 MSEK till 100 MSEK i omsättning.

Ett spännande seminarium var hos Helsingborg stad som nyss blivit utnämnd till årets miljöbästa kommun. Helsingborg stad har omarbetat Agenda 2030 till nationella miljömål och folkhälsomål i en lokal kontext i ett livskvalitetsprogram. Där fokuserar man på människan i centrum och fokuserar på att försöka mäta livskvalitet istället för de traditionella mätetalen inom miljö/hållbarhet. Diskussion fördes i panelen om att BNP och övriga linjära mätmetoderna inte fungerar i det cirkulära samhället. Till exempel pratade man om BRP+ som mått. Läs mer om BRP+ (https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp–breddat-matt-pa-utveckling.html)

Även IT-branschen pratade hållba rkonsumtion och cirkulär ekonomi, de lyfte att omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö. Att IT-branschen är en del av problemet med höga volymer, snabba livscykler och e-avfall, men att den också jobbar aktivt för att öka den positiva påverkan.

Avslutningsvis tycker jag att det är glädjande att många ser att utvecklingen går från ett ägarsamhälle till användarsamhälle!

Malin Möller styrelserepresentant Medveten konsumtion 2017-07-07

STÖD OSS
Tags: