Den 21 april arrangerar Naturskyddsföreningen i Göteborg årets klädbytardag på Lagerhuset. Vi har träffat projektledaren Mattias Johansson för att ta reda på mer kring arrangemanget; Varför ska man byta kläder? Och vad bör man tänka på då man arrangerar en klädbytardag? 

Hej Mattias!

Varför arrangerar Naturskyddsföreningenen klädbytardag? 

Under senare år har medvetenheten om miljöpåverkan av konsumtion ökat. Detta gäller även kläder. Mycket har förstås handlat om energiåtgång, användning av fossila bränslen vid odling av t.ex. bomull, vid tillverkningen samt vid transporten från tillverkaren till försäljaren och vidare till konsumenten. Bara detta är ju anledning nog att tänka över sina konsumtion vanor, men det finns en mängd aspekter som man också bör betänka. Användning av miljöskadliga och hälsovådliga kemikalier är standard i den mesta klädtillverkningen är ett exempel. Det ohållbara bruket av åkermark, och vatten – särskilt för bomullsodling är ett annat. Sedan finns förstås de sociala aspekterna med långa arbetstider, låga löner och dåliga social skyddsnät för arbetare i klädfabriker att betänka.

Detta är problem som Naturskyddsföreningen vill belysa och ge alternativ till. Konceptet med klädbyte är ett mycket bra sätt att göra det på, och populariteten för klädbyte har ökat kraftigt de senaste åren. Det är även ett bra sätt att visa bredden i Naturskyddsföreningens verksamhet, engagera både nuvarande och förhoppningsvis nya medlemmar i något som är både roligt och bra för miljön.

Vilken är din roll i arrangerandet av Klädbytardagen i Göteborg?

Jag är projektledare för Klädbytardagen i Göteborg 2012. Jag går sedan i höstas Naturskyddsföreningens ideella traineeprogram, och en del av programmet består av att verka som projektledare för ett projekt i samarbete med någon, avdelning, länsförbund, krets eller nätverk inom Naturskyddsföreningen. Eftersom jag var relativt nyinflyttat i Göteborg, tyckte jag att det vore smart att komma i kontakt med föreningen på lokalnivå, och när de efterlyste en projektledare antog jag uppdraget. Som projektledare samordnar och planerar jag arbetet med att anordna Klädbytardagen. Vi är en ganska liten grupp, och alla verkar på ideell basis, så vi som planerar arbetet, utför det även i stor utsträckning. Förutom att kalla till planeringsmöten och leda dem, vara kontaktperson både inom gruppen och utåt samt övriga organisatoriskt arbete, kommer jag även att arbeta under själva Klädbytardagen med det som behövs där och då.

Vad ska man tänka på om man vill arrangera en egen klädbytardag?

Man måste vara beredd att lägga ner tid på det. Det beror förstås på hur stort arrangemang man ska ha, hur många man är som är engagerade i planeringen och utförandet av klädbytet samt hur mycket “fysiskt” material, så som lokal, bord, belysning, galgar m.m. man har tillgängligt. Har man inte det måste man vara beredd på att det kräver arbete att fixa och att det kan ta tid. Hur man vill att arrangemanget ska se ut och fungera är också viktigt och påverkar hur mycket arbete som krävs. Marknadsföring? Hur många ryms i lokalen? Hur lång kö kan det bli? Ska vi ha någon slags underhållning? Vad gör vi om det regnar? Hur många andra plagg är ett “jättefint” plagg värt? Allt detta är exempel på sådant vi har diskuterat och funderat på inför vårt klädbyte, och sådant som man bör betänka om man ska anordna ett klädbyte.

Vad har du förväntningar på dagen?

Jag var ju inte med under fjolårets Klädbytardag, men jag vet att det var mycket folk, och vilka problem man hade när det gäller organisering, arbetskraftstillgång m.m. Jag hoppas att vi får fler besökare än i fjol då drygt 800 personer bytte kläder hos oss. Jag ser framför mig många ivriga och glada klädbytare som uppdaterar sin garderob och tar hjälp av de redesigners vi kommer ha hos oss. Det ska bli väldigt spännande att se om vår planering har varit tillräcklig. Sedan hoppas jag förstås på väldigt fint väder, så att besökarna får det trevligt när de väntar i den förhoppningsvis lååånga, men effektiva kön!

Läs mer om tid och plats för Klädbytardagen i Göteborg här

På Klädbytardagen den 21 april anordnar Ekoguiden Göteborg mingelmodevisning för alla köande. Mer om detta längre fram!
 

Tags: