Har du tänkt på din tandborste nyligen? Det hade inte vi heller. Än mindre hade vi reflekterat över tandborstindustrin. Men en dag för inte så länge sedan hörde Oskar Holmblad av sig och gjorde oss uppmärksamma på hur det låg till och varför vi alla borde ägna en tanke åt vår ibland färgglada följeslagare som vi möter dagligen. Klicka på bilden för att ta del av Oskars tankar och den erfarenhet han har med sig från sitt medvetna företag 

Våga vägra plast – borsta med bambu

Plastanvändningen i det moderna samhället är ett exponentiellt växande problem, och i takt med att konsumtionen ständigt ökar förvärras situationen dagligen. Ungefär 40% av den plast som tillverkas årligen, vilket uppgår till mer än 300 miljoner ton, används till förpackningar såsom till exempel plastpåsar. Försök till omställning inom denna sektorn har redan påbörjats sakteliga, genom användning av tygpåsar och biologiskt nedbrytbara plaster såsom polyeten, vilket är ett steg i rätt riktning. Det här är dock bara en av få förändringar som behöver ske på sikt och samhället behöver undergå en attitydförändring gentemot dessa högst användbara men samtidigt destruktiva polymerer. Varför har plasten fått en så dominant ställning i vårt samhälle, trots att människan är väl medveten om dess nackdelar? Svaret är uppenbart, kombinationen av pris och funktionalitet.

Med ovan i åtanke började jag leta efter alternativa och miljövänliga material samt produkter som är tillverkade i plast, utan att plastens egenskaper nödvändigtvis står i centrum, utan snarare används av konvention. Efter att ha uttömt endast en bråkdel av alla tänkbara alternativ fastnade jag för tandborsten, som årligen produceras i 4,7 miljarder exemplar och är en badrumsdetalj vars design och miljöpåverkan passerar de flesta människor omärkt förbi. Inom detta ytterst smala och nischade segment kände jag spontant att jag kunde göra mitt avtryck.

Idén till tandborstogram föddes således ur ett trefalt problem; behovet av minskad plastanvändning, glömmandet av att köpa ny tandborste när den gamla är sliten samt att de bambutandborstar som finns på marknaden inte ligger inom ramen för vad folk är villiga att betala. Utifrån de här premisserna skapades tandborstogram, som i grunden är en prenumerationstjänst, innebärande att användaren får hem en ny tandborste den första dagen var eller varannan månad.

I människans natur finns en inneboende skepsis gentemot allt som är nytt och okonventionellt och här har jag min största utmaning. Kombinationen av en tandborste i bambu, ett relativt outforskat material, och prenumeration, detta skamfilade och negativt laddade ord, innebar en kraftig uppförsbacke redan från dag ett. Det tydliga hållbarhetstänk som genomsyrar tandborstogram, från fabrik till konsument, har lagt ytterligare sten på börda, främst i form av att hitta material som lämpar sig för transport och förpackningar, men som inte är plast. Denna bakbundenhet har dock öppnat upp en helt ny värld för mig gällande alternativa material och har ökat min skepsis till allt vad plast heter.

Sex månader efter lansering har tandborstogram ungefär 150 prenumeranter men denna del utgör fortfarande bara en bråkdel av det totala antalet borstar vi säljer. Än mindre är vår andel på den totala tandborstmarknaden, som är försvinnande liten. Grundat på tron att små insatser kan göra stora skillnader vill vi förändra plastborstens oförtjänta dominans i badrummet; borste för borste, dag efter dag. Så nästa gång du kommer hem från butiken och har glömt köpa ny tandborste, förbanna dig inte, utan se det istället som en möjlighet att börja borsta med bambu.

Tags: