Kan jag påverka förhållandena för de som syr våra kläder i Bangladesh? Vad betyder de olika produktmärkningarna på våra kläder och livsmedel? Vad är rättvis handel? Hur reser jag schystare? Svaren på frågorna gavs på Fairtrade Forum i Eskilstuna.

Startskottet för Fairtrades största kampanj någonsin ”Hej då fattigdom” gick förra helgen. Kampanjen pågår den 7-20 oktober i hela landet. Syftet är att sprida kunskap om arbetet med rättvis och etisk handel. Målet är att försäljningen av rättvisemärkta produkter ska öka med 50 procent jämfört med veckorna före.
Redan tidigt på fredagsförmiddagen var det full aktivitet i folkhögskolans lokaler och på Munktell science park. Föreläsningar, utställningar, workshops, musik och underhållning fanns bland de över 60 olika programpunkterna. Bland utställarna fanns näringsliv, skolor, föreningar och andra som arbetar med rättvis- och etisk handel.
Och det svåraste för besökarna var nog att välja ut några godbitar.

Bland annat visade Albins folkhögskola från Landskrona filmen ”Klädernas tillstånd”, som handlar om textilindustrin i Bangladesh och Indien. Filmen är gjord av elever som gått kursen ”Global förändring – hållbar värld” och den går även att hitta på youtube. Efteråt satt flera av åhörarna i den fullsatta skolsalen med tårar i ögonen. Filmen tydliggjorde problemet och det blev diskussion om vad vi som konsumenter kan göra.Vi måste börja fråga efter rättvisemärkta kläder i butiken. Om vi konsumenter talar om vad vi vill ha kommer utbudet att öka. Butikerna vill ha varor som säljer, sa Sara Nord, tidigare elev på skolan.

Jennie Johansson från Medveten konsumtion föreläste om “Vad har du på dig”. En föreläsning om textilindustrins påverkan på människa och miljö. Hon pratade också om hur man kan göra för att bli en bättre konsument och berättade om Ekoguiden som Eskilstuna kommun stöder. Sara Jonsson som jobbar som redaktör på Ekoguiden fanns på plats med sina recensenter i utställningslokalen.

  • Ekoguiden är som en karta som visar vägen till de gröna och rättvisa valen. Där hittar man butiker, restauranger och kaféer med miljö- och rättvisefokus, säger Sara och fortsätter:
  • På ekoguiden.nu kan man också läsa mer om hur man kan tänka mer hållbart när det gäller bland annat hem & trädgård, elektronik och barn.
    2011 diplomerades Eskilstuna som Fairtrade city. Kommunens arbete med bland annat färghanterad sopsortering, biogasbussar och avloppsrening har bidragit till att kommunen blivit diplomerad både 2012 och 2013. Anna Lindén, miljöutvecklare på kommunen, berättar att kommunen har tydliga mål för framtiden.
  • Bland annat att alla kök ska kravcertifieras under 2014. Det betyder att inköp av kaffe, te, kakao, bananer och profilkläder ska vara 100 procent etiskt och ekologiskt. Och fram till år 2020 ska 50 procent av alla livsmedel som kommunen köper in vara ekologiska.
    För Eskilstuna kommun är värdskapet för forumet ett erkännande för deras engagemang och arbete med rättvisefrågorna.
    Sara Jonsson berättar att hon har jobbat på Ekoguiden i snart ett år. Guiden skriver inte bara recensioner utan gör också event som till exempel stora klädbytardagen. Hon sträcker plötsligt omedvetet på sig och utbrister:
  • Det är härligt att jobba med de här frågorna i Eskilstuna. Jag hoppas att invånarna förstår vilket bra arbete kommunen gör.

Text: Karin Kraft
Foto: Karin Kraft

Tags: